Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa Jawa

Adik-adik siswa Kelas 2 SD/MI atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Akhir Semester (PAS - UAS) atau Ulangan Semester 2 Tahun Pelajaran 2018/2019. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UAS atau Ulangan Semeter 2 Tahun Pelajaran 2018/2019 berikut Saya bagikan secara gratis Download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa PAS (Penilaian Akhir Semester) adalah penilaian yg dilakukan di akhir semester setelah kegiatan pembelajaran selama 1 semster atau 6 bulan. yang dulunya PAS dikenal dengan istilah Ulangan Akhir Semester (UAS). Namun PAS adalah istilah baru yang dipakai sebagai pengganti isitilah Ulangan Akhir Semester (UAS) atau Ulangan Umum (Umum).

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk meng­ukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir Semester Genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menge­tahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor.

Soal Semester 2 ( Genap) 2019 Lengkap Kunci Jawaban ini bisa digunakan untuk latihan menghadapi UAS semester genap tahun pelajaran 2018/2019.


Download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa

Bentuk Download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa terdiri atas Pilihan Ganda (PG) dan uraian. File Download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa dapat didownload dengan klik tombol download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa dibawah ini:.......................................................................................................................................
Pratinjau Soal
.......................................................................................................................................

       Wacanen lan tembangna kanthi bener !

Gundhul – gundhul  Pacul
Gundhul-gundhul pacul - cul, gembelengan
Nyunggi-nyunggi wakul - kul, gembelengan
Wakul ngglempang,segane dadi sakratan
Wakul ngglempang, segane dadi sakratan
             I.     Wenehana tandha ping ( x ) a, b, utawa c, ing sangarepe wangsulan kang bener !

1.    Tembang ing dhuwur iku kalebu tembang apa ?          
a.   campur sari                        b.  dolanan                              c.   dhangdhut
2.    Apa kang njalari/sebabe segane dadi sakratan ?
            a.   amarga wakule ngglempang          b.  amarga nyunggi wakul       c. amarga sirahe gundhul
3.    Bocah gundhul ing tembang dhuwur iku nyunggi apa  ?
            a.         wakul                          b.    pacul                                 c.    sega
4.    Ing tembang dhuwur iku, kang  dadi sakratan iku apane.Kang dadi sakratan yaiku…..
             a.  wakule                               b. pacule                                  c. segane
5.    Tembang gundhul-gundhul pacul iku menehi piweling/tuladha marang bocah-bocah supaya ….
            a.  pinter                                 b. kondhang                            c. ngati - ati
6.    Tembang gundhul-gundhul pacul ing dhuwur iku ana … larik.
            a.  3                                         b.   4                                        c.   5
7.    Coba pilihen endi kang kalebu tembang dolanan !
            a.  jaranan                                b.   jaran goyang                      c.    jaran kepang
8.    Tembang gundhul-gundhul pacul iku menehi conto bocah kang kepriye ?
           a. bocah bodho                         b.  bocah sombong                   c.  bocah pinter
9.    Yen kepengin pinter nembang/nyanyi kudu sregeb  ….
            a.  latihan maca                        b.  latihan nembang                 c.  latihan olah raga
10.    Gundhul-gundhul pacul,sing gundhul iku apane ?
            a.  wetenge                             b.  sikile                                   c. sirahe
11.    Tembung kang njlentrehake / nerangake wujud / barang kang ketok , iku diarani……..
            a. tembung kriya                      b. tembung aran                      c. tembung lingga
12.    Tembung ing ngisor iki kang kalebu tembung aran yaiku :
            a. meja                                     b. macul                                   c. panas
13.    Tembung kang nerangake tumindak utawa nyambut gawe, iku diarani…..
            a. tembung kriya                      b. tembung aran                      c. tembung lingga
14.    Kang kalebu ukara pitakon ing ngisor iki yaiku …..
            a. Aku nembang jaran goyang.   b. Kowe nembang apa? c. Kowe nembanga tembang jaranan!
15.    m c   tulisan aksara jawa iku unine…..      
            a. mara                                     b. maca                                     c. mata 
16.    Tembung kaca yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku  ….
       a.  k c                                          b.  m c                                    c. k r
17.    Aksara jawa iku cacahe ana pira  ?
      a.   10                                            b.  20                                           c.  30          
18.    Yen kepingin pijine apik kabeh,bocah-bocah kudu sregeb  ….
      a.   nembang                                  b. dolanan                                  c. sinau
19.    Papan panggonan kanggo maca buku iku diarani ….
            a. musium                                b  gudhang                                 c. perpustakaan
20.    Panggonane kurang amba,mula ora sedheng.Kosok baline amba yaiku…..
            a. ciut.                                     b.  dawa                                     c  cilik          
21.    Wong kang penggaweane nglakokne bis iku diarani ....
       a. kusir                                     b. sopir                                       c. montir
22.    Wong kang gaweane nandur pari ing sawah iku diarani….
                        a. peternak                               b. nelayan                                   c. petani
23.    Wong kang penggaweane nglakokake sepur diarani ....
       a. nahkoda                               b. masinis                                   c. Sopir
24.    Bocah kang gembelengan bakale ora nduwe kanca.Tembung gembelengan iku tegese……
                        a. nakal                                    b. gawene nyolong                     c. kemlinthi
25.    Sardi  iku bocah kang sregep mlebu sekolah,mula pijine ya apik. Kosok baline sregep yaiku ....
a. pinter                                   b. mbolosan                                c. ajeg

II. Isenana titik-titik ing ngisor iki nganggo tembung kang bener !
26.     ….. jenenge adhikmu kang lagi lair kuwi ? Tembung takon kang cocok kanggo ngisi yaiku…..
27.    Klambi kuwi kok apik ya ? Gek regane … ? Tembung takon kang cocok kanggo ngisi yaiku…..
28.    Bocah kang mlaku gemblelengan iku jenenge Leonardo.Tembung gembelengan tegese ….
29.    k c m t   tulisan jawa kuwi unine …..
30.    Yen kepingin pinter kudu sregep sinau,kosok baline pinter…..
31.    Tembang jaranan,cublek-cublek suweng,jamuran iku diarani tembang ….
32.    Wakul nglempang segane dadi sakratan.Wakul iku kanggo wadhah ….
33.    Papan kanggo turune menthok iku diarani ….
34.    Sing rukun karo kancane,aja padha  ….
35.    Pedhet iku anak sapi, yen kirik iku anak ….

    II.            Wangsulana kanthi wangsulan kang  bener ! 

36.    Aranana 3 wae tembang dolanan sing kok ngerteni  !
            Jawab.      : ……………………………………………………………………………………..
37.    Tulisan jawa iki unine !
            j k  l  r  m  t    : ………………………………………………………
38.    Tulisen nganggo aksara jawa !  jagaraga.
            Jawab :        : ……………………………………………………………………………………
39.    Coba wenehana conto tembung aran , 3 wae !
40.    Coba gawea ukara pitakon,nganggo tembung ing ngisor iki !
            a. sapa  : ………………………………………………………………………………………..
            b. pira  : ………………………………………………………………………………………..
            c. apa   :  ……………………………………………………………………………………….


Demikian Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download Soal PAS/UAS Kelas 3 SD/MI Semester 2 Tahun 2019 Lengkap Kunci Jawaban Bahasa  Jawa dapat membantu. Selamat mengikuti PAS- UAS atau Ulangan Semester 2  bagi siswa Kelas 2 SD/MI. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.