Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya

Mariyadi.com. Setiap pertengahan semester 2 setiap sekolah menyelenggarakan kegiatan Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS). Kegiatan Ujian Tengah Semester yang dilaksanakan pada semester 2 dinamakan Ujian Tengah Semester 2 atau Ujian Tengah Semester Genap, disebut juga Penilaian Tengah Semester (PTS) 2 atau Penilaian Tengah Semester (PTS) genap. Untuk persiapan menghadapi uts kelas 1 semester 2 2022 ini siswa kelas 1 SD/MI perlu berlatih Soal UTS / PTS Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2022.
Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya
Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya

Pada artikel ini saya membagikan contoh soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2022 yang telah diterapkan sebagai soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2022 di daerah kabupaten ngawi. Contoh soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2022 ini akan tetap relevan digunakan sebagai bahan belajar sebagai Latihan soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2023 maupun soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2024 nanti.

Latihan Soal dan Jawaban UTS Kelas 1 SD Semester 2 untuk Latihan soal uts kelas 1 semester 2 Bahasa Jawa ini dikembangkan dari kisi-kisi soal uts Bahasa Jawa kelas 1 semester 1 2020/2021 telah diujikan sebagai soal Bahasa Jawa kelas 1 semester 2 2021 sebagai acuan soal dan kisi-kisi pts kelas 1 semester 2. Soal uts kelas 1 semester 2 2022 Bahasa Jawa ini saya bagikan dalam bentuk soal uts kelas 1 semester 2 pdf gabungan dari soal uts kelas 1 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017 dan soal uts kelas 1 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2018 yang mana Soal PTS Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban ini dapat diunduh dengan cara download soal uts kelas 1 semester 2 2022 pada tautan pada akhir postingan ini.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya
1. Nalika diparingi roti karo kanca becike……………….
a. Langsung dipangan
b. Matur nuwun
c.  Meneng bae

2. Atur panuwun klebu tumindak…………
a. Becik
b. Ala
c. Goroh

3. Yen rumangsa salah kudu ngucapke……………
a. Matur nuwun
b. Nuwun tulung
c. pangapura

4. Dewi menehi roti kowe lan kanca-kancane.
Ukara kang trep kanggo ngucapke panuwun yaiku…………….
a. Wi, matur nuwun ya rotine.
b. Wi, jupukke buku iku !
c. Wi, kowe rene karo sopo ?

5. Jaluk pangapura becikke ditindakake kanthi….
a. Ngoso
b. Ikhlas
c. Nangis

6. Jaluk pangapura amarga ngakoni…………
a. Keliru
b. Bener
c. Jujur

7. Urip karo kulawarga kudu………………..
a. Sulaya
b. Congkrah
c. Rukun

8. Wong tuwa marang anak duweni rasa…………
a. Asih
b. Murka
c. Getun

9. Anak kang ora mannut marang wong tuwa diarani……………
a. Bekti
b. Duraka
c. Gemati

10. Ibu masak kesenenganmu.
Iku bukti rasa………..
a. Anyel
b. Murka
c. Asih

11. Ing kulawarga sing wajib golek nafkah yaiku………….
a. Bapak
b. Anak
c. Ibu

12. Yen dituturi wong tuwa kudu…………..
a. Manut
b. Ngeyel
c. Ora gatekke  

13. Deni yen dituturi nyengkel.
Nyengkel pada tegese karo…………
a. Ngeyel
b. mangkel
c. Maido

14. Beni nulis PR. PR iku digarap ana ing……………..
a. Sekolah
b. Omah
c. Kantor

15. Menawa ana kanca lagi kesusahan, kowe kudu……………
a. Nulung
b. Diumbar
c. Diomongi

16. Tembung pangapunten diucapke nalika……………
a. Bener
b. Salah
c. Biasa

17. Kewajibane para murid yaiku………….
a. Dolan
b. Sinau
c. Playon

18. Lingkungan sekolah kudu resik supaya asri, mula kudu sregep……../..
a. Diresiki
b. Diumbar
c. Didelengi

19. Supaya cepet anggone reresik, mula dienekkake………..
a. Dolanan
b. Kerja bakti
c. Sinau

20. Lingkungan sekolah ditanduri wit-witan supaya………….
a. Asri
b. Kemproh
c. Reged

21. Sing kudu ngresiki lingkungan sekolah yaiku…………..
a. Para murid
b. Para guru
c. Warga sekolah

22. Lingkungan kang resik adoh saka………………
a. Saras
b. Lelara
c. Krasan

23. Buwang sampah becike ana ing…………….
a. Papan sampah
b. Jogan
c. Latar

24. Kerja bakti ing lingkungan bisa nuwuhake……………
a. Clongkrah
b. Gela
c. Kerukunan

25. Buwang sampah ing kali bisa jalari………….
a. Banjir
b. lemah Jugrug
c. Lindhu

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya
Untuk Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawabannya silakan klik tautan dibawah ini: