Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban

Mariyadi.com. Soal UKK/PAT SeniBudaya Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban. Sebentar lagi pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Genap (PAS-2) atau ada juga yang menyebut sebagai Ulangan Skhir Semester Genap (UAS-2), Ujian Kenaikan Kelas (UKK) dan Penilaian Akhir Tahun (PAT). Sudah saatnya siswa kelas 8 SMP/MTs mulai belajar latihan soal untuk menghadapinya. Untuk membantu adik-adik kelas 8 pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban, Soal PAS Genap SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 IPA dan Kunci Jawaban, Soal PAT IPA SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 dan Kunci Jawaban.
 
mariyadi.com
Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban
Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban ini saya bagikan untuk membantu anak-anak belajar dirumah tentang soal bahasa indonesia kelas 8 semester 2 kurikulum 2013 dan kunci jawaban, soal pat ipa kelas 8 semester 2 kurikulum 2013, soal ujian kelas 8 semester 2 2019, soal pat kelas 8 semester 2 bahasa inggris, soal pat IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013, soal pat IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013, soal ulangan semester genap bahasa indonesia smp kelas 8, soal pat kelas 8 semester 2 2020.

Berikut adalah pratinjau Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban:
………………………………………………………………………………………………….
 A. Pilihlah jawaban yang benar pada huruf A, B, C atau D  yang paling tepat pada lembar  jawaban !
1.  Seorang pedagang bakso menarik gerobak baksonya dengan gaya 325 N. Jika dari arah belakang membantu mendorong gerobak tersebut dengan gaya 250 N. Maka besarnya resultan gaya yang bekerja pada gerobak tersebut adalah ……
A. 250 N                                
C. 578 N
B. 575 N                                
D. 800 N

2.         Dalam Sistem Internasional (SI) terdapat beberapa besaran pokok.Besaran pokok dengan satuannya yang benar, kecuali….
A.panjang, satuannya meter   
C. massa, satuannya kg                                  
B. suhu, satuannya kelvin      
D.berat, satuannya gram

3.         Berikut yang termasuk gaya gravitasi bumi adalah ….
A. Orang menarikgerobak                  
C.buah manggajatuh
B. Pakuditarikoleh magnet    
D.rodaberjalan di atasaspal

4. Dua buah gaya akan menunjukkan kesetimbangan jika….
A. segaris, searah, dan sama besar                 
B. segaris, berlawanan arah, dan sama besar             
C. segaris, berlawanan arah, dan tidak sama besar
D. segaris, searah, dan tidak sama besar

5. Suatu benda mempunyai massa 500 gram dan percepatan gravitasi yang mempengaruhi benda tersebut 10 m/s2 .Maka berat benda tersebut adalah….
A. 5 N                                    
C. 500 N         
B. 50 N                                  
D. 5000 N

6. Jika sebuah bus direm secara mendadak, maka penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh berlakunya ….
A. Hukum II Newton                                    
B. Hukum Kelembaman                    
C. Hukum Aksi Reaksi
D. Hukum III Newton

7. Gaya sebesar 20 N bekerja pada suatu benda menghasilkan percepatan 40 m/s2, maka massabenda tersebut adalah ….
A. 200 kg                               
C. 10 kg
B. 2 kg                                   
D. 0,5 kg

8.         Perhatikan tabel berikut !
Pernyataan yang benar tentang massa dan berat suatu benda adalah….
     Massa         Berat
A. Banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda         Besarnya gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda
B. Satuannya adalah Newton Satuannya adalah kilogram
C. Selalu berubah sesuai tempat         Dimanapun selalu tetap
D. Termasuk besaran turunan  Termasuk besaran pokok

9. Sebuah balok ditarik dengan tali. Ketika balok mulai bergerak berarti pada saat itu….
A. gaya setimbang                                                     
B. gaya gesekan  =  gaya tarikan                  
C. gaya gesekan  <  gaya tarikan
D. gaya gesekan  >  gaya tarikan

10. Rojakmendorong sebuah lemari, tetapi lemari tersebuttetap di tempatnya. Usaha yang dilakukan Rojakadalah…
A. maksimum                                     
C. tetap
B. minimum                                       
D. nol

11. Energi kinetik yang dimiliki seorang pelari yang memiliki massa 60 kg dengan kecepatan 10 m/s, yaitu….
A. 300 J                                  
C. 600 J                  
B. 3000 J                                            
D. 6000 J

12. Sebuah benda pada ketinggian 5m memiliki energi potensial sebesar 2500 J. Jika percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut 10 m/s2, maka massa benda tersebut adalah....
A.   50 kg                               
C. 60 kg
B.   55 kg                               
D. 75 kg

13. Perubahan energi yang terjadi pada pesawat TV yang sedang dinyalakan adalah....
A. energi kimia  energi listrik  energi kalor + energi cahaya
B. energi listrik  energi cahaya  energi kalor + energi gerak
C. energi listrik  energi cahaya + energi suara + energi kalor
D. energi gerak  energi cahaya + energi kalor + energi suara

14.  Untuk menggeser sebuah batu yang beratnya 800 N diperlukan tongkat yang panjangnya 2,5 m.Jika titik tumpu terletak 0,5 m dari batu, maka kuasa yang dilakukan adalah …..
A.   1.600 N
B.   800 N
C.   200 N
D.   100 N
15.  Besar gaya yang ditunjukkan oleh gambar di samping adalah …..
A.   40  N
B.   50  N
C.   60  N
D.   80  N

16.  Perhatikan beberapa gambar peralatan di bawah ini !
Peralatan di atas yang menggunakan prinsip tuas ditunjukkan oleh gambar nomor….
A.   1, 2, dan 3                                   
C. 1, 3, dan 4      
B.   2, 3, dan 4                                   
D. 4 saja

17.  Keuntungan mekanik pada bidang miring di bawah adalah ….

18. Benda dengan massa yang sama dapat mempunyai tekanan yang berbeda, bergantung pada posisi benda tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan pada benda padat bergantung pada….
A.   Luas permukaan bidang tekan                            
B.   Jenis benda yang menekan                      
C.   Warna benda yang menekan
D.   Massa benda yang menekan

Jika diberikan gaya yang sama pada masing-masing balok , maka yang mempunyai tekanan terbesar pada bidang tekan adalah balok nomor….
A.   I                           
C.   III
B.   II                         
D.   Tekanan ketiganya sama

20. Alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara / gas dalam ruang terbuka adalah….
A.   Higrometer                                  
C. Manometer
B.   Altimeter                         
D. Barometer

21.  Tekanan zat cair pada titik A untuk gambar di bawahini memiliki persamaan matematis, yaitu….
A.   P  =    x g x  a                                                                           
B.   P  =    x  g  x  b                                                 
C.   P  =            x g x a x b                                                        
D.   P  =  ½ x  x g x a                                                                  

22.  Sebuah benda yang beratnya 100 N akan diletakkan di atas meja. Bila tekanan pada meja tidak boleh melebihi 100 N/m2,  maka luas maksimum permukaan benda adalah….
A.   0,1 m2                             
C.   0,2 m2
B.   1,0 m2                             
D. 2,0 m2

23. Perhatikan gambar di bawah ini, jika A1 = 20 cm2, A2 = 400 cm2.
Agar kedua pengisap seimbang, maka besar gaya F2 adalah … .
A.   24 N        
B.   200 N      
C.   2000 N
D.   2400 N

24. Reza berada di atas bukit dengan ketinggian 600 m di atas permukaan air laut. Berapakah tekanan udara di tempat tersebut?
A.   68 cmHg                         
C. 70 cmHg
B.   69 cmHg                         
D. 71 cmHg

25. Perhatikan gambar dibawah !
Dari gambar tersebut, yang dimaksud satu getaran adalah gerak dari….
A.   A-B-C-B
B.   B-C-A-B-A
C.   A-B-C-A-B
D.   A-B-C-B-A

27.  Banyaknya gelombang (getaran) yang terjadi setiap detik disebut….
A.   Periode gelombang                                             
B.   Frekuensi gelombang                  
C.   Amplitudo gelombang
D.   Cepat rambat gelombang

28.  Pernyataan yang benar tentang gelombang transversal dan gelombang longitudinal adalah….
       TRANSVERSAL            LONGITUDINAL
A.   Contoh : Gelombang bunyi Contoh : Gelombang pada tali
B.   Arah rambat tegak lurus arah getar Arah rambat berimpit arah getar
C.   Terdiri dari rapatan dan renggangan Terdiri dari bukit dan lembah
D.   Satu gelombang terdiri dari 1 bukit 2 lembah Satu gelombang terdiri dari 1 rapatan dan 2 renggangan

29. Jika frekuensi gelombang di bawah 20 Hz  maka besar cepat rambat gelombang adalah … .
A.   50 m/s
B.   100 m/s
C.   200 m/s
D.   150 m/s

30.  Gelombang ultrasonik dipancarkan dari atas permukaan laut. Kecepatan gelombang ultrasonik di dalam laut adalah 1000 m/s. Jika 1 sekon kemudian terdengar gema gelombang ultrasonik tersebut, maka dapat diperkirakan kedalaman laut tersebut adalah….
A.   100 m                                          
C.   500 m
B.   200 m                                          
D.   800 m

31. Makhluk hidup yang dapat mendengar bunyi ultrasonik ialah ….
A.   manusia                           
C.   jangkrik
B.   anjing                              
D.   lumba-lumba

32.  Bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli disebut ….
A.   gema                                
C.   desah
B.   gaung                              
D.   dentum
33.  Semakin besar amplitudo sebuah sumber bunyi, maka bunyi terdengar ……….
A.   semakin keras                              
B.   semakin lemah                             
C.   sangat lemah
D.   semakin tidak jelas

34.  Berikut ini pernyataan yang benar tentang pemantulan baur (pemantulan difusi) adalah …..
A. terjadi bila cahaya mengenai permukaan yang licin.
B. dapat membentuk bayangan benda.
C. besar sudut datang tidak sama dengan sudut pantul.
D. memberi kesan silau pada mata.

35.  Jalannya  sinar  istimewa  pada lensa cembung adalah … .

36. Sebuah benda terletak 6 cm di depan cermin cekung yang jarak fokusnya 4 cm, maka perbesaran bayangan yang terbentuk adalah ….
A.   1 x                                   
C. 3 x
B.   2 x                                   
D. 4 x

37.  Berikut ini merupakan sifat-sifat cahaya, kecuali….
A.   merambat lurus                                                    
B.   dapat dibiaskan                           
C.   dapat dipantulkan
D.   merambat harus melalui medium

38. Gambar yang menunjukkan cacat mata myopi adalah … .

39.  Bagianpadakamera yang berfungsimengumpulkancahayaadalah…..
A.   lensa cekung                                                        
B.   lensa cembung      
C.   cermin cekung                                         
D.   cermin cembung

40.  Penderita cacat mata Myopi ditolong dengan kaca mata berlensa cekung, karena….
A. lensa mata terlalu cembung           
B. lensa mata terlalu cekung
C. lensa cekung mengumpulkan cahaya yang akan masuk ke lensa mata
D. lensa cekung bersifat konvergen
           
II. Jawablahpertanyaan di bawahinidenganbenar!
41. Perhatikan gambar ! Tentukanlah besarnya usaha yang dilakukan untuk memindahkan benda , jika gaya gesek di tempat tersebut 500 N  !
42.  Sebuahbendamelakukan 150 getaranselama 2 sekon.Hitunglahfrekuensigetarantersebut
43.  Sebutkan 3 macam alat dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan prinsip kerja Hukum Archimedes!
44.  Sebuah benda terletak pada jarak 20 cm dari lensa cembung yang jarak fokusnya 4 cm. Berapakah jarak bayangan danperbesarannya ?
45.  Jelaskanfungsi pupil dan lensa pada mata manusia ?
…………………………………………………………………………………………………

Adik-adik kelas 8 SMP/MTs dapat mengunduh soal pat kelas 8 semester 2 diatas yang memang sudah sesuai dengan kisi-kisi ukk kelas 8 kurikulum 2013. Misalnya Soal ukk IPA kelas 8 kurikulum 2013, soal pat bahasa arab kelas 8 semester 2, soal pat kelas 8 semester 2 bahasa inggris dan soal ukk akidah akhlak kelas 8 semester 2. Untuk Download Soal UKK/PAT SeniBudaya Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban silakan klik link dibawah ini sesuai dengan soal PAT Kelas 8 semester 2 dan Kunci Jawaban soal PAT Kelas 8 semester 2 pada link dibawah ini:
Download SoalUKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban

Demikian Soal UKK/PAT IPA Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013 Lengkap Kunci Jawaban yang dapat saya bagikan semoga bermanfaat.

Kunci Jawab Soal PAS/UAS/UKK SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Semester 2
Selanjutnya untuk Download Kunci Jawab Soal PAS/UAS/UKK SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Semester 2 termasuk soal ini silakan klik tautan dibawah ini:

Kunci Jawab Soal PAS/UAS/UKK SMP/MTs Kelas 8 Kurikulum 2013 Semester2

Download Selengkapnya