Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 Kurikulum 2013

Hallo adik-adik siswa Kelas 8 SMP/MTs, pada kesempatan ini saya akan membagikan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban yang nanti kalian dapat unduh melalui link Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban. Prediksi Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini sekaligus menjawab banyaknya pencarian tentang soal uts Bahasa Sunda Kelas 8 semester 2 dan jawabannya, soal Bahasa Sunda Kelas 8 semester 1 dan kunci jawaban, soal uas Bahasa Sunda Kelas 8 semester 1 kurikulum 2013 dan kunci jawaban, soal uts Bahasa Sunda Kelas 8 semester 1 dan jawabannya, soal uas Bahasa Sunda Kelas 8 k13, soal, uas Bahasa Sunda kelas 9 semester 1 ktsp, kunci jawaban paket Bahasa Sunda Kelas 8 semester 1, soal pas Kelas 8 Bahasa Sunda.
 
Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013
Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013
Sebelum Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini ada baiknya kalian melihat pratinjau latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban dibawah ini:
………………………………………………………………..
 34. Dina kagiatan diskusi, tugas moderator nyatta

A. nu!is hasil diskusi
B. mandu acara diskusi
C. ngamaokeun acara diskusi
D. mere tanggapan diskusi

35. Netlg, pangmist!rkeun gula kawung ka warung! Kecap asal tina kccap  nu dicondongkeun dina kalinmh  di luhur nyaeta ..
A. mCsc!rkeun                      
C.  mcser
B.  pangmeser                     
D. serkeun

36. Naha ketas reh mani pamroek kieu? Cing, lampu ....
A. panganteurkcun!           
C. pangalungkeun!
B. pangjualkeun!               
D. panghurungkcun!

39. Ninggang mangsa nu utama
Nitih wanci nu mustari Urang kabeh rtk paturay Geusjadi takdirti Gusti
Papasten Maha Suci pibajueun pikaseurieun

45. Terangkeun isulah pancakaki tina bagan di luhur!
a. Dewi  ka Rudi nyebuma   
b. Di!w1  kaAnita  nycbutna 
c. Anita ka FaJar nyebutna 
d. FaJar kn Anita nyebutna  Mungguh mantenna nu ngatur

………………………………………………………………..

Untuk Download Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban dengan preview diatas silakan kalian klik tautan dibawah ini ya..

Demikian artikel saya Latihan Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban yang berisi prediksi Soal UAS Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013 dan kunci jawaban ini semoga bermanfaat.

Download Selengkapnya