Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS PAI Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2

Soal PTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran PAI. Pelajaran PAI ini diajarkan di setiap jenjang baik itu PAI SD/MI, PAI SMP/MTs maupun PAI SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran PAI ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS PAI Kelas atau Soal PTS PAI, Soal PAS PAI maupun Soal UAS PAI.

Soal UTS PAI Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts PAI Kelas 4 2017, soal uts PAI semester 2, soal uts PAI Kelas 4 semester 1, materi PAI Kelas 4 semester 1 k13, soal ulangan harian PAI kelas 6 semester 1, soal PAI Kelas 4 2018, soal PAI Kelas 4 semester 1 2018, download soal uts PAI Kelas 4 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Pratinjau Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang paling benar !
1.  اِلَّاالَّذِيْنَ  Ayat di samping yang ada tanda bacanya sukun adalah . . .
a.  Lam           
c.  Ya’
b.  Dzal           
d.  Nun

2.  نصرن اللهِ وَالْفَتْحُAyat di samping berbunyi  . . .
a.  Ja a nasrullahi        
c.  Walfathu wara aita
b.  Iza ja a nash           
d.  Nasrullahi wal fathu

3.  اِنَّ الْاِنْسَانَ  Kalau dibaca berbunyi . . .
a.  Illallazina   
c.  Innamal mukminuna
b.  Innal insana           
d.  Innal lazina

4.  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا  Lanjutan ayat tersebut adalah  . . .
a.  بِصَّبْرِ           
c.  خُسْرٍ
b.  وَانْحَرْ           
d.  الْكَوْثَرَ

5.  لِرَبِّكَ وَانْحَرْ Ayat di samping berbunyi . . .
a.  Kana tawwaba      
c.  Inna a’tainaka
b.  Fashalli lirabbika   
d.  Lirabbika wanhar

6.  حَاسداذَا Apabila diurai bentuknya seperti  . . .
a.  حَ ا سِ د ا ذ ا  
c.حَ ا سِد ا ذ ا      
b.  حَا سِ د ا ذ ا   
d.  حَا سد ا ذ ا

7.  “Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi”, Kecuali . . .
a.  Bekerja keras         
c.  Yang beriman dan beramal saleh
b.  Menuntut ilmu       
d.  Diam saja

8.  Al Kautsar artinya . . .
a.  Nikmat yang sedang         
c.  Nikmat yang sedikit
b.  Nikmat yang berlebihan    
d.  Nikmat yang banyak

9.  Surah Al Kautsar diturunkan di Kota . . .
a.  Mekah       
c.  Irak
b.  Madinah    
d.  Arab

10. Surah An Nasr termasuk surah  . . .
a.  Jabariyah   
c.  Madaniyah
b.  Arabiyah    
d.  Makkiyah

11.  اِنَّشَانِىَٔكَ هُوَ ..............  Kelanjutannya berbunyi  . . .
a.  الْاَبْتَرُ            c.        
c.  وَانْحَرْ
b.  الْكَوْثَرَ           
d.  اَفْوَاجًا

12. فِيْدِيْنِاللهِ  Apabila dibaca berbunyi . . .
a.  Yadullahi   
c.  Narullahi
b.  Fidinillah   
d.  Yad’ullahi

13. Surah Al Asr termasuk surah  . . .
a.  Makkiyah  
c.  Arabiyah
b.  Madaniyah
d.  Jabariyah

14. An Nasr  artinya . . .
a.  Penerangan            
c.  Perlakuan
b.  Pertemuan
d.  Pertolongan

15. Surah An Nasr menunjukkan kemenangan orang . . .
a.  Islam          
c.  Katholik
b.  Kristen       
d.  Hindu

16. Orang yang tidak dapat menggunakan waktu untuk beribadah termasuk orang yang . . .
a.  Makmur     
c.  Bahagia
b.  Merugi       
d.  Beruntung
17. Makhluk Allah yang paling taat adalah . . .
a.  Setan         
c.  Malaikat
b.  Binatang    
d.  Manusia

18. Malaikat Pencabut nyawa yaitu . . .
a.  Izrail          
c.  Atid
b.  Israfil         
d.  Rakib

19. الْاَبْتَرُ Berbunyi  . . .
a.  Al kautsar  
c.  Al abtar
b.  Al kasur     
d.  Al ashr

20.Tugas malaikat Jibril adalah . . .
a.  Meniup terompet   
c.  Menurunkan hujan
b.  Menyampaikan wahyu      
d.  Mencatat amal manusia

21. Kakbah dibangun Ibrahim dan Ismail tujuannya untuk . . .
a.  Hiasan       
c.  Disembah sembah
b.  Kiblat salah           
d.  Di puja puja

22. Ayah Nabi Ibrahim bernama  . . .
a.  Anshar       
c.  Yakub
b.  Azar           
d.  Ishaq

23. Raja Namrud tergolong raya yang . . .
a.  Ramah       
c.  Kejam
b.  Bijaksana   
d.  Sabar

24. Awal mula terjadinya air zam zam dari hentakan kaki  . . .
a.  Siti Sarah   
c.  Ismail
b.  Siti Hajar   
d.  Ibrahim

25.Istri Nabi Ibrahim yang melahirkan Ismail bernama  . . .
a.  Aisyah       
c.  Fatimah
b.  Siti Hajar   
d.  Zaenab

26. Dalam menentang Raja Namrud, Ibrahim menghancurkan  . . .
a.  Pura           
c.  Rumah
b.  Gereja        
d.  Berhala

27. Waktu kecil Ismail dan ibunya sangat  . . .
a.  Tenang       
c.  Sengsara
b.  Mulia         
d.  Bahagia

28. Nabi Ibrahim a.s. hidup pada zaman kekuasaan Raja . . .
a.  Abraham    
c.  Fir’aum
b.  Abrahah     
d.  Namrud

29. Pekerjaan ayah Ibrahim adalah membuat  . . .
a.  Patung       
c.  Lukisan
b.  Alat rumah tangga
d.  Pedang

30. Orang yang percaya kepada Allah itu disebut . . .
a.  Murtad      
c.  Ihsan
b.  Iman          
d.  Ingkar

31. Apakah mukjizat nabi Ibrahim a.s.  . . .
a.  Tongkat     
c.  Dibakar tidak hangus
b.  Al Qur’an  
d.  Dapat membelah laut

32. Surah An nasr itu diawali dengan kalimat . . .
a.  waalfat-h   
c.  Idhaja’a
b.  waro’ai      
d. 

33. سَلَامٌهِيَ Bagaimanakah bunyi ayat di samping  . . .
a.  Alam taro  
c.  Idha   ja’a
b.  Salamun hiya         
d.  Nasrulloh

34. فُوْرٌ Tanda baca apa saja yang ada pada ayat di samping  . . .
a.  Dhomah sukun, dhomah tanwin   
c.  Kasroh
b.  Fatchah      
d.  Dhomah

35. Pada hari raya Idul Adha kita diperintahkan untuk   . . .
a.  Sholat Id   
c.  Jalan
b.  Berkurban  
d.  Berlibur

II. Isilah titik titim di bawah ini dengan jawaban yang tepat   !
1.  Surah Al Kautsar terdiri dari . . . ayat.
2.  Nikmat yang banyak arti dari . . .
3.  Orang yang beriman ketika mendapatkan rezeki / nikmat mengucapkan . . .
4.  An Nasr artinya . . .
5.  Surah An Nasr diturunkan di . . .
6.  Nabi Ibrahim hidup  pada masa . . .
7.  Dibakar tidak mati mukjizat Nabi . . .
8.  Nabi Ibrahim tetap menyembah kepada . . .
9.  Disembelih adalah ujian Nabi . . .
10. Ketika akan disembelih Ismail bersikap . . .

III. Jawablah pertanyaan pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1.  Sebutkan nama nama Malaikat yang perlu diketahui !
2.  Tulislah Surah Al Kautsar ayat pertama !
3.  Apakah perbedaan manusia dan Malaikat !
4.  Tulislah do’a untuk keselamatan dunia dan akhirat !
5.  Apakah perbedaan antara setan dan malaikat  

Download Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Download Soal UTS PAI Kelas 4 SD/MI Semester 2 Paket 2

Demikian soal dan link download Soal UTS PAI Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 4 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca SelengkapnyaArtikel Menarik Lainnya