Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban


Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 5 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 5 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 5 2018, soal bahasa jawa Kelas 5 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 5 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kang titi!

Ngingu Bebek
Wiwit biyen nganti sakiki isih akeh wong seneng ingon-ingon . Embuh ngingu pitik, bebek, sapi, kebo, lan sakpiturute. Wong ndeso iku yo umume seneng banget ingon- ingon . Terkadang bubar nyambut gawe kesel- kesel yo isih golek pakan kanggo raja kaya utowo ternak liyane, kaya dene dene sapi utowo kebo, iku diarani raja kaya.
Contone kaya Pak Mitra, senengane ngingu bebek. Bebekke Pak Mitra sakiki akeh banget. Alihe ngingu bebek mau wiwit cilik utowo isih meri. Barang wis ana patang wulan bebekke Pak Mitra wis katon gedhe- gedhe. Sing liyane malah ana sing wis ngendog barang.
I.  Wewehana tanda silang (X) ing ngarepe jawaban sing kok anggep bener!
1.  Apa irah- irahane wacan ing dhuwur iku?
a.  Ingon- ingon pitik 
b. Ngingu bebek         
c. Ngingu sapi
d. Ngingu kebo

2.  Kebo, sapi, wedus iku di arani …..
a.  Sato iwen  
b. Kewan gedhe         
c. Raja kaya    
d. Raja brana

3.  Bebeke Pak Mitra katon gedhe- gedhe lan malah ana sing sing ngendog, awit ngendog iku umure pira?
a.  Patang sasi 
b. Telung sasi 
c. Rong sasi    
d. Sak sasi

4.  Bebekke Pak Mitra sak iki akeh banget, olehe ngingu bebek wiwit….
a.  Wayahe ngendog  
b. Bayah         
c. Wis kemlabang       
d. Meri

5.  Bebek, menthok, pitik iku kelebu kewan ……
a.  Iber – iberan          
b. Sato iwen   
c. Raja kaya    
d. Ingon- ingon

6.  Judul crito ngisor iki sing ora klebu legenda yoiku?
a.  Nalika Sita nesu                
c. Mula bukane kutha Boyolali
b.  Dumadine kutha kudus                 
d. Asal  usul Danau toba

7.  Tembang dandang gula iku nduweni watak ….
a.  Prihatin      
b. Seneng       
c. Pitutur kang luhur  
d. Grapyak

8.  Penangane gawe laying kudu ngerti urut- urutane kayata alamat saka kutha ngendi sing kirim laying mau lan sapa sing nulis utowo ngirim laying iku di arani …..
a.  Titi mangsa
b. Adangiyah 
c. Sarasa basa 
d. Wasana basa

9.  Wong sugih mblegedhu ngono kok di wenehi beras sembako, ngono kuwi padha karo….
a.  Nguyahi segoro     
b. Kutuk marani sunduk        
c. Kadang konang      
d. Jiwiwit katut

10.Mardi munggah gunung. Basa kramane gunung….
a.  Wono         
b. Lembah      
c. Pegunungan            
d. Wukir

11. Bocah saiki akeh sing ora ngerti tata…
a.  Tentrem     
b. Negara        
c. Krama         
d. Guna

12. Gadha rujak polo iku gamane sopo?
a.  Werkudoro            
b. Janaka        
c. Kresna        
d. Baladewa
13. Raden Abimanyu iku putrane sapa?
a.  Punta dewa           
b. Gatut kaca  
c. Werkudara  
d. Janaka

14. Jare musuh kok di elus- elus . cangkringane iku batangane ….
a.  Koreng      
b. Udun          
c. Untu           
d. Gudik

15. Werkudara iku satriyo ing …..
a.  Alengka     
b. Ngastina     
c. Yodipati     
d. Amarta

16. Ratu ing Ndarawati yaiku ….
a.  Punta dewa           
b. Kresna        
c. Baladewa   
d. Duryudana

17. Sing ora kelebu gamane Janaka yaiku ….
a.  Panah pasopati      
b. Sarutama    
c. Keris Pulanggeni    
d. Jamus kalimasada

18. Ima lan Weni sinau ing kamar. Keterangan panggonan ana ing ukara mau yaiku…
a.  Kamar        
b. Ima 
c.  Sinau         
d. Weni

19. Wit gedang arane debog, yen wit kambil arane…
a.  Pucang       
b. Dolog         
c. Tebon         
d. Glugu

20. Ing ngisor iki sing kelebu jenise tembung macapat yaiku …
a.  Cublak- cublak suweng     
b. Maskumambang     
c. ilir – ilir       
d. Gundul- gundul pacul

21. numPkBisTi= kt\   Aksara jawa iki yen diwaca…
a.  Numpaka bis tingkat         
b. Numpaki bis tingkat           
c. Numpak bis tingkat
d. Numpak bisa tingkat

22. Pikiramu iku pancen …. . Masa diterangke cethane kaya ngono tetep ora bisa.
a.  Landep arit
b. Landep peso           
c. Landep dengkul     
d. Landep bendo

23. Anak Jaran jenenge belo, yen anak Gajah jenenge…
a.  Genjik        
b. Bledug       
c. Blengur       
d. Blacan

24. Godong kacang arane rending, yen godong telo arane …
a.  Lembayung           
b. Keleyang    
c. Jompong     
d. Elung

25. Penyandrane alis  yaiku …
a.  Nawon kemit         
b. Mblarak sempal      
c. Nraju mas   
d. Nanggal sepisan

26. Duryudana iku satriya ing …
a.  Ngastina    
b. Amarta       
c. Yodipati     
d. Sawo jajar

27. Puisi jawa gagrak anyar kang ora kaiket dening guru lagu, guru wilangan lan guru gatra nanging isih ngegemi kaindahane  iku di arani ….
a.  Parikan      
b. Geguritan   
c. Panyandra  
d. Cangkriman

28. Jungkir balik yen di tulis aksara jawa …
a.  ju=ki/ blik              
c. ju=kir blik\
b.  ju=ki/ blik\                                                      
d. ju=kir blik

29. Wong sing pakaryane nglakokake kapal laut iku arane….
a.  Masinis      
b. Pilot
c. Nahkoda     
d. Juru mudi

30. Bocah kuwi cekatan, tandang kaya …
a.  Gabah di interi      
b. Banteng ketaton     
c. Jujur d. Macan luwe
31. Wong jujur iku bakale ….
a.  Ajur           
b. Mujur         
c. Mumur        
d. Dadi bubur

32. Siti pancen bocah ayu, bathuke ……
a.  Manjang ilang        
b. Nyekuntrik 
c. Nawon kemit          
d. Nila tendani

33. Dumunung tembung linggane ….
a.  Dumung    
b. Kedunungan          
c. Dunungke   
d. Kedunung

34. Tanduran telo, pohong, gembili lan uwi iku kelebu ewone …
a.  Pala gumantung     
b. Pala kitri     
c. Pala kependem       
d. Pala wijo

35. Gatut kaca iku putrane sapa?
a.  Kresna       
b. Puntadewa 
c. Janaka         
d. Werkudara

II. Isenana ceceg- ceceg ing ngisor iki kanthi tembung lan mathuk!
1.  Kali kang ana ing mburi omahku cethek. Cethek kosok baline …….
2.  Tembung pucung iku saben sapada ana ….. gatra.
3.  Bocah loro iku kembar ora geseh kaya ….
4.  Pasare sepi …… ora ono wong blanja.
5.  Wong asor sugih kapinteran iku paribahasane bathok bolu isi ……
6.  Budi bocah pinter tur watake andhap ……
7.  Joko mincing iwak neng kali. Wasesane yaiku …..
8.  Budi nitih sepur . Ukara mau yen ditulis basa jawa ……
9.  Simbah nembe …… , menawi kulo turu.
10. Janaka iku satriyo ing ……

III. Wangsulana kang patitis!
1.  Sebutna perangan layang 3 wae!
2.  Nani nyilih buku basa jawa.
Ukara iku dadekno ukara tanggap!
3.  Sebutna 5 sing kelebu tembang macopat!
4.  Gaweo ukara nganggo tembung panyandra 3 wae!
5.  Tulisen nganggo aksara jawa!
a.  Gula jawa                          
b. Madu mangsa                                 
c. Mangan jadah


Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 5 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 5 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya