Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban


Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 4 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 4 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 4 2018, soal bahasa jawa Kelas 4 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 4 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kanthi titi!

Ki Hajar Dewantara
Sapa ta sejatine Ki Hajar Dewantara iku? Ki Hajar Dewantara iku kagungan asma asli yaiku Raden Suwardi Suryaningrat. Yen sak iki diarani asma cilik, yen asma gede kesebut Ki Hajar Dewantara, Miturut catetan sejarah sing kena dipercoyo, Ki Hajar Dewantara iku miyos ing kutha Yogyakarta. Nanging during nganti tamat, jalaran wong sekolah jaman semono pancen ora gampang kaya ing jaman saiki amargo Negara kita isih dijajah dening walanda.
Semangat lan cita- citane ing perjuangan mbelo bangsa lan Negara ora loyo. Panjenengane berjuang bareng karo dokter Cipto Mangkukusumo lan Dowes deker. Naliko semono, priyantun telu mau nduwe gagasan ngedegake perkumpulan sing jenenge Indische Party kang tujuane nggayuh kemerdikan Negara Republik Indonesia.

I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c, utawa d kang bener!
1.  Apa irah-irah wacan ing nduwur iku?
a.  Raden Suwardi Suryaningrat        
c. Dowes Deker
b.  Ki Hajar Dewantara                      
d. Cipta Mangunkusuma

2.  Sapa asma asli Ki Hajar Dewantara?
a.  Raden Suwardi Suryaningrat        
c. Cipta Mangunkusuma
b.  Ki Hajar Dewantara                      
d. Dowes Deker

3.  Miturut cathetan sejarah, Ki Hajar Dewantara iku miyos ing kutha….
a.  Jakarta       
b. Solo
c. Yogyakarta 
d. Surabaya

4.  Indische Party iku di degake sapa wae?
a.  Dowes Deker, Cipta Mangun Kusuma, Sukarno
b.  Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, Dowes Deker
c.  Cipto Mangunkusuma, Sutomo , Dowes Deker
d.  Dowes Deker, Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusuma

5.  Saben tanggal 2 mei diperingati dina apa?
a.  Hari kebangkitan nasional 
c. Hari pendidikan nasional
b.  Sumpah pemuda                
d. Hari pahlawan

6.  Sugih kosok baline ….
a.  Mlarat        
b. Mblegedu   
c. Ora duwe   
d. Cilik

7.  Seragame bocah sekolah saiki sarwa edi ….
a.  Apik          
b. Resik          
c. Peni
d. anyar

8.  Tembang kinanthi iku saben sepada ana …. Gatra.
a.  5    
b. 6     
c. 7     
d. 8

9.  Kembang mawar tinandur ing latar. Tembung tinandur linggane…
a.  Tumandur  
b. Nandur       
c. Tanduran    
d. Tandur

10. Prahu layar yen ditulis aksara jawa yaiku ….
a.  perau ly/                 
c. p]au lar\
b.  p]au ly/                  
d. perau lyr\

11. Godong pari jenenge …
a.  Mbayung  
b. So   
c. Rendeng     
d. Damen

12. Wong sing pagaweane nglakokne kapal laut jenenge…
a.  Sopir          
b. Pilot
c. Nahkoda     
d. Masinis

13. Wit jati jenenge ….
a.  Dolog        
b. Glugu         
c. Jompong     
d. Debok

14.Kembang blimbing arane…
a.  Maya         
b. Mawar        
c. Dlongop     
d. Pudak

15. Anak kucing jenenge cemeng, yen anak baya jenenge…
a.  Tobil          
b. Piyek          
c. Blengur       
d. Rete
16. Isi asem jenenge klungsu, yen isi duren jenenge…
a.  Pelok         
b. Mlinjo         
c. Beton          
d. Pongge

17. Tembung pitakon kanggo nakokake jumlah yaiku…
a.  Piro
b. Sopo           
c. Opo
d.  Ngopo

18. Janaka iku satriyo ing …
a.  Ngastino    
b. Madukara   
c. Pringgondani          
d. Amarta

19. Sopo ibune Nakula lan Sadewa iku…
a.  Dewi Gandani       
b. Dewi Kunti
c. Dewi Madrim         
d. Dewi Ratih

20. Senjata Cakra iku kagungane…
a.  Janaka        
b. Kresna        
c. Werkudara  
d. Gatut Kaca

21. Sing nanggal sepisan iku artine ?
a.  Bangkekane           
b. Alise           
c. Bathuke      
d. Sikile

22. Rani pancen bocah dowo ususe. Dawa ususe tegese…
a.  Cetil           
b. Sugih          
c. Sabar          
d. Gemati

23. Bapak lara untu. Tembung untu basa kramane…
a.  Mustaka     
b. Waja           
c. Paningale    
d. Grana

24. Wong sing pegaweane nglakokne wayang kulit di arani…
a.  Dalang       
b. Waranggana           
c. Sutradara    
d. Niyogo

25. Klambine katon abang banget, abang banget padha karo abang…
a.  Mbranang  
b. Brining       
c. Memplak    
d. Njanges

26. Sapa jeng liya Janaka?
a.  Bratasena   
b. Puntadewa 
c. Werkudara  
d. Harjuna

27. Manuk emprit menclok pager, dadi murid….
a.  Kudu banter          
b. Kudu keblinger      
c. Kudu pinter
d. Kudu banter

28.      
A  : …… sing nyilih sepedaku mau?
B  : Toni sing nyilih sepedamu.
a.  Neng ngendi          
b. Apa
c. Kena apa    
. Sapa

29. Aksara jawa iki unine
a.  Kreta kuning         
b. Kreta kuna 
c. Kreta krisna            
d. Kreta kencana

30. Sopo penegahe Pandhawa iku?
a.  Werkudara
b. Janaka        
c. Nakula        
d. Sadewa

31. Tembung tinuku, asale saka tembung lingga tuku oleh seselan…
a.  In   
b. ti     
c. Nu  
d. ku

32. Totok maca buku ing kamar. Jejere ukara iku…
a.  Maca          
b. Kamar        
c. Buku           
d. Totok

33. Dani …. Bapak mundhut roti.
a.  Dhawuh     
b. Di dhawuhi
c. Dhawuhana
d. Paring dhawuh

34. Godhong pari katon ijo…
a.  Koyo- koyo           
b. Kuning- kuning      
c. Royo- royo 
d. Mbranang

35. Kuku pancanaka iku pusaka kagungane…
a.  Janaka        
b. Harjuna      
c. Puntadewa
d. Werkudara

II. Isenana nganggo tembung kang bener!
1.  Tembung lingga tandang, yen di wenehi seselan “um” dadi….
2.  Pucung, kinanthi, sinom, mijil iku kelebu tembang……
3.  Ajining diri saka lathi, ajining raga saka….
4.  Cangkriman , gajah numpak becak ketok apane?
5.  Langite katon padhang …..
6.  Warga desa padha mergawe gotong- royong katon sayuk…..
7.  Wadah beras jenenge….
8.  Yen ditulis nganggo aksara jawa “permen jahe” yaiku ….
9.  Jimat Kalimasada kagungane….
10.       Wis ta, titenana, becik ketilik ala…..

III.  Wangsulana kanthi jawaban kang bener!
1.  Darmadi moco Koran ing perpustakaan.
a.  Jejer : ….                           
b. Wasesa : ….                       
c. Lesan : ….              
d. Katrangan : ….

2.  Sapa wae pandhawa iku? ….

3.  Ukara iki kramakna!          
Bapak menyang Jakarta numpak sepur : ….

4.  Gaweo ukara pitakon nganggo tembung :            
a.  Sapa : ….                           
b. Apa : ….                            
c. Pira : ….

5.  Tulisen nganggo aksara jawa :
a.  Sayur bening : …. 
b. Sega tiwul : ….                  
c. Bocah pinter : ….Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 4 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 4 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya