Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban


Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 2 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 2 2018, soal bahasa jawa Kelas 2 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 2 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen kang patitis!

Pasar
Dhek wingi Rini ndherek ibune menyang pasar. Mangkate numpak kol angkudes. Mudhune ing ngarep pasar persis. Sepisanan njujug bakul bumbon pawon. Sing dituku brambang, bawang, miri lan lombok. Ugo mrico, tumbar, kecap lan sapanunggalane.
Banjur tumuju papan sayur. Tuku bayem, kangkung lan terong. Ora lali mundhutake karemane bapake Rini, yaiku bandeng presto lan iwak urang. Embahe dipundhutake roti bolu lan gethuk alus.
Kapethik saka : Gladhi Jawi Kelas 2, kaca : 30-31

I.  Wenehana tandha ping (X) ing aksara a, b utawa c sak ngarepe tembung sing mathuk!
1.  Rini ndherek ibune menyang ….
a. sawah                                             
b. pasar                                               
c. kebun

2.  Budhale menyang pasar numpak ….
a. kol angkudes                                  
b. bis                                                   
c. becak

3.  Tukune brambang, bawang lan miri ana ing ….
a. bakul janganan                               
b. bakul panganan                              
c. bakul bumbon

4.  Karemane bapake Rini yaiku ….
a. bandeng presto lan iwak urang                              
c. iwak pitik lan iwak urang
b. iwak pindhang lan iwak pitik

5.  Embahe Rini dipundhutake ….
a. gedhang goreng                              
b. gethuk goreng                    
c. roti bolu lan gethuk alus

6.  Bocah sekolah kudu sregep ….
a. nyambut gawe                                
b. sinau                                               
c. dolan

7.  Yen diparingi sangu ora kena dienggo jajan kabeh. Sebagean di ….
a. celengi                                            
b. wenehake kanca                 
c. dititipake ibu

8.  Nyelengi utawa nabung iku sing paling aman ana ….
a. celengan                                         
b. bumbung                                        
c. bank

9.  Bapak lunga menyang Ngawi. Lunga basa kramane ….
a. kesah                                              
b. tindak                                             
c. mlaku

10. Sawi, bayem, kangkung lan kacang iku kalebu jenenge ….
a. woh – wohan                                  
b.janganan                                          
c. kembang

11. Sing krasa mumet iku ….
a. wetenge                                          
b. tangane                                           
c. sirahe

12.  … sing nyangoni Nana?
a. sapa                                                
b. pira                                     
c. ngendi

13. Srengenge mlethek ing sisih ….
a. kulon                                              
b. kidul                                               
c. etan

14. Duren, rambutan lan jeruk iku kalebu jenenge ….
a. panganan                                        
b. woh – wohan                                 
c. janganan

15. Usum udan diarani ….
a. ketiga                                              
b. paceklik                                          
c.rendheng

16. Mbak Lita latihan renang ana ….
a. kolam renang                                  
b. kali                                     
c. kamar mandi
17. Yen wayah esuk hawane ….
a. seger                                               
b. panas                                              
c. anyep

18. Godhong pari arane ….
a. so                                                    
b. damen                                            
c. jati

19. Ibu guru dhawuh, kareben sehat dadi bocah kudu ….
a. resik – resik                                    
b. resikan                                            
c. ngresiki

20. Bapak badhe tindak pundi
Tembung iku sing bener diwenehi tandha ….
a. (?)                                                   
b. (.)                                                    
c. (!)

21. Awake Dian panas, dipriksakake ana ….
a. terminal                                          
b. pasar                                               
c. puskesmas

22. Carane njaga kawarasan yaiku ….
a. mangan sing akeh                                                               
c. olah raga sing cukup
b. ngaso sing suwe

23. Saben dina aku nyelengi. Yen dibasakake krama ….
a. saben dina kula nyelengi                                                    
c. saben dinten aku nyelengi
b. saben dinten kula nyelengi

24. Kuthuk iku anak ….
a. bebek                                              
b. pitik                                    
c. manuk

25. Wong kang gaweyane nglakokake wayang diarani ….
a. dhalang                                           
b. niyaga                                 
c. waranggana

II. Isenana ceceg – ceceg ing ngisor iki kanthi patitis!
26.  Yen tangi turu kemule kudu di ….
27.  Anak sapi arane pedhet, yen anak wedhus arane ….
28.  Ibu mundhut gedhang sa….
29.  Kula adus, ibu ugi ….
30.  Ngilangi suket ing sela – selaning tanduran diarani ….
31.  Bank iku panggonan kanggo nyimpen ….
32.    …          cacahe sapi kuwi?
33.  Bu guru rawuh         …           tas.
34.  Yen arep budhal sekolah kudu          …       marang bapak ibu.
35.  Papan kanggo sinau saben dina yaiku ….

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener!
36. Dhapuken dadi ukara kang bener!
a.  Diparingi – aku – sangu – ibu.
b.  Mirsani – embah – wayang.

37. Tulisen nganggo aksara jejeg sambung!
a.  Aku tangi turu jam lima esuk.
b.  Sehat kuwi larang regane.

38. Tulisen nganggo aksara Jawa!
a.  Ta pa
b.  Ja ka

39. Dina nyaponi latar.
a.  Jejer            : ………………………………
b.  Wasesa       : ………………………………
c.  Lesan          : ………………………………

40. Ukara ing ngisor iki basakna krama!
     Bapak maca koran.


Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik SoalUTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 2 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya