Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.
 
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 2 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 2 2018, soal bahasa jawa Kelas 2 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 2 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Wacanen Kang Titi!
Ngingu Pitik Jawa
Pak Harun lagi gawe kandhang pitik Jawa. Kang digawe pring karo kayu, dipayoni asbes. Bareng kandhange wis dadi. Firda karo Citra bungkar tabungane, arep ditukokake pitik Jawa. Dhuwite diaturaken sedaya marang ayahe. Ayahe ngendika yen arep nambahi. Awit dhuwite Firda karo Citra durung cukup. Sing arep tuku pitik jawa menyang pasar iya ayahe Firda dhewe.
Jare tuku pitik Jawa iku ora gampang, luwih-luwih yen arep diingu.

I.  Wenehana tanda ping (x)  ing aksara a, b, c ing sangerepe wangsulan pilihanmu!
1.  Sapa sing gawe kandhang pitik jawa...............
a.  Pak Nano   
b. Pak Harun  
c. Pak Beni

2.  Pira cacahe sikil pitik kuwi............
a.  5    
b. 3     
c. 2

3.  Apa jenenge pakan pitik jawa kuwi............
a.  Uyah          
b. Gula           
c. Katul

4.  Anak wedhus jenenge........
a.  Cempe       
b. Belo
c. Gudel

5.  Anak jaran arane........
a.  Beyes         
b. Belo
c. Blengur

6.  Isi sawo arane kecik, yen isi nangka jenenge..............
a.  Beton         
b. Klungsu      
c. Botor

7.  Anak tikus iku arane.........
a.  Beyes         
b. Cindhil       
c. Tobil

8.  Bocah sregepe mesthi...............
a.  Bodho       
b. Pinter          
c. Nakal

9.  Yen ngantuk supaya enggal...........
a.  Turu           
b. Ngombe     
c. Adus

10. Manawa lara kudu ngombe.................
a.  Es  
b. Obat           
c. Kopi

11. Siti bocah sregep ora..................
a.  Nakal         
b. Crobo         
c. Keset
12. Bocah lair dhisik dhewe diarani............
a.  Wuragil      
b. Pambarep   
c. Panengah

13. Piranti kanggo ngaret jenenge.............
a.  Arit
b. Sendhok     
c. Graji

14. Apa arane wong kang nglakokake sepur ..............
a.  Sopir          
b. Kusir          
c. Masinis

15. Bapak anggone nandur pari neng ngendi.............
a.  Latar          
b. Sawah        
c. Warung

16. Sing kanggo ngurung pitik jenenge.................
a.  Panci          
b. Kranji         
c. Ikrak

17. Anggone nyambut gawe direwangi adus...........
a.  Endhut      
b. Tangis         
c. Kringet

18. Srengenge wayah esuk judul saka sisih..........
a.  Wetan        
b. Kulon         
c. Kidul

19. Didit ora mlebu sekolah, amarga.........
a.  Lara           
b. Dolan         
c. Males

20. Udane deres banget, mulane Jakarta saiki.......
a.  Asat           
b. Banjir         
c. Garing

21. Adit mancing iwak ing...............
a.  Kebon        
b. Sawah        
c. Kaki

22. Yen arep budhal sekolah kudu.........................marang wong tua
a.  Pamit         
b. Nesu           
c. Mlaku

23. Yen ngelak kudu......
a.  Mangan     
b. Ngombe     
c. Turu

24. Tukang nabuh gamelan arane............
a.  Dhalang     
b. Sindhen      
c. Niaga

25. Setahun iku pirang sasi..............
a.  7    
b. 6     
c. 12

II. Isinen ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan kang mathuk!
1.  Yen unine kucing...............
2.  Papan kanggo mandhek bis diarani............
3.  Isi duren jenenge............
4.  Omah dara jenenge...........
5.  Wit gedhang iku diarani........
6.  Yen wit krambil jenenge...............
7.  Anak kadhal jenenge..............
8.  Piro cacahe wong main voly..................
9.  Simbah lagi turu, apa krama inggile...............
10. Ngumbah sendhok, piring, layak, gelas diarani........

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1.  Sebutna  piranti kanggo masak 3 wae!
2.  Sebutna 3 wae kewan sing duwe sikil 4!
3.  Aranana apa jenenge anak :
a.  Sapi            : .................................
b.  Kucing        : .................................
c.  Pithik          : .................................
4.  Sebutna 3 wae panganan kesenganmu !
5.  Tulisen nganggo aksara jawa “ sapa”!

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Lengkap

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 2 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 2 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya