Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban Paket 2

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa kelas 1 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa kelas 1 2018, soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa kelas 1 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 I.  Wacana Kanthi Pratitis!
Bango Lan Yuyu
Wayah mangsa ketiga telaga wiwit asat wargane telaga padha kepanasen
Iwak kepingin pindah menyang telaga sing kebak banyune
Dumadakan bango teko
“Arep menyang ngendi wak”
 ‘’Arep pindah ‘’
“Pindah menyang ngendi”
‘’Menyang telaga sing akeh banyune’’
‘’O yen ngono ayo tak terke’’

Siji mboko siji iwak-iwak kuwi dicucuk digowo mabur
Nanging Bango kuwi culiko
Iwak ora diterne menyang telaga nanging dipangan

Suwe-suwe mung kari Yuyu
Naliko arep dipangan, Yuyu  banjur nyapit gulune, pak Bango kelaran, sidane Yuyu diterke menyang telaga sing akeh banyune.,
                                                 
I.  Wewehana tanda ping ana ing pilihan kang di anggep paling bener!
1.  Apa irah-irahan wacan ing dhuwur ....
a.  Iwak lan yuyu      
b. Bango lan yuyu      
c. Iwak lan bango

2.  Sapa sing arep nulungi pindah ....
a.  Iwak          
b. Yuyu          
c. Bango

3.  Piye watake bango ?
a.  Culiko        
b. Jujur           
c. Sabar

4.  Iwak-iwajk mau arep pindah menyang ngendi....
a.  Kali                         
b. Telaga sing akeh banyune       
 c. Segara

5.  Sapa sing ngalahke bango....
a.  Yuyu         
b. Iwak           
c. Ula

6.  Iwak-iwak mau ora diterake menyang tlaga nanging dikarahake....
a.  Dipangan   
b. Di openi     
c. Diingu

7.  Sapa sing diarani wong tuwane dhewe....
a.  Paklik lan bulik      
b. Bapak lan ibu         
c. Pakde lan budhe

8.  Yen kepingin pinter kudu ....
a.  Sinau         
b. Bolos sekolah         
c. Nakal

9.  Opo arane panggonan kanggo mandhek sepur ....
a.  Terminal    
b. Bandara      
c. Stasiun

10. Opo basa keramane rambut ....
a.  Paningal     
b. Rikma         
c. Grana

11. Aku lagi adus, yen simbah nembe ....
a.  Siram         
b. Adus          
c. Mandi

12. Sak wise dina minggu iku dino ....
a.  Senin         
b. Selasa         
c. Rabu

13. Yen ana kanca sing kesusahan kudu di ....
a.  Tinggal      
b. Di ece         
c. Tulungi

14. Opo jenenge wit krambil ....
a.  Debog        
b. Glugu         
c. Manggar
15. Anak kucing jenenge cemeng yen anak tikus jenenge ....
a.  Cindil        
b. Piyih           
c. Cempe

16. Karo kanca kudu ....
a.  Rukun        
b. Cugetan      
c. Jail

17. Srengenge angslup anan ing ....
a.  Etan           
b. Kulon         
c. Kidul

18. Anak sing lahir keri dhewe jenenge ....
a.  Mbarep      
b. Tengah       
c. Ragil

19. Wong sing nglakokake sepur diarani ....
a.  Sopir          
b. Masinis       
c. Kondektur

20. Yen ngantuk kudu ndang ....
a.  Mangan     
b. Leren          
c.  Turu

21. Kebo utawa sapi iku sikile piro ...
a.  Loro           
b. Telu
c. Papat

22. Kosok baline awan iku ....
a.  Sore           
b. Isuk            
c. Bengi

23. Tomi awake ora lemu nanging ....
a.  Kuru          
b. Gedhe        
c. Dhuwur

24. Yen adus kudu ....
a.  Sikatan      
b. Sabunan     
c. Cepet

25. Kuping kanggo ngrungoake yem mripat kanggo ....
a.  Ndelok      
b. Mlaku         
c. Ngambu

II. Isenono ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo jawaban kang bener !
1.  Yen jogane reget kudu di . . .
2.  Dadi murid kudu sregep . . .
3.  Ibu lagi . . . ing pawon
4.  Wedange wis adhem  ora . . .
5.  Kosok baline tuwo yaiku . . .
6.  Anak sapi jenenge . . .
7.  Supaya untune resik kudu . . .
8.  Mangsa ketiga ora ono . .
9.  Gula iku rasane . . .
10. Kosok baline sregep yaiku . . .

III. Wangsulana pikaton iong ngisor iki naggngo jawaban kang bener
1.  Sebutna telu wae kewan sing sikile papat !
Jawab: 
2.  Sebutna telu wae arane dino !
Jawab:
3.  Kramakna “bapak moco koran “ !
Jawab:
4.  Supaya tandure lemu kudu di !
Jawab:
5.  Panggonan kanggo berobat arane !
Jawab: 

Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik SoalUTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa kelas 1 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya