Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Hallo Adik-adik siswa Kelas 8 SMP/MTs atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS - UTS) atau Ulangan Tengah Semester 2 Tahun Pelajaran 2019/2020. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UTS atau Ulangan Tengah Semeter 1 Tahun Pelajaran 2019/2020 berikut Saya bagikan secara gratis  Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
 
Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Berikut ini adalah cuplikan Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 ini:
……………………………………………………………………………
 I.  Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b,c, atau d didepan jawaban yang paling benar!
1.  Berikut yang disebut Abul Ambiya’ (bapaknya para Nabi) adalah nabi … .
a.  Adam a.s.              
c. Musa a.s.
b.  Ibrahim a.s.            
d. Muhammad saw.

2.  Nabi Ibrahim a.s. diutus pada zaman raja … .
a.  Namrud                 
c. Abrahah
b.  Fir’aun                   
d. Bilqis

3.  Mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad saw. Adalah … .
a.  Keluar air dari jari-jarinya
b.  Tongkat berubah menjadi ulat
c.  Al-Qur’an
d. Dapat menjelaskan mimpi

4.  Berikut ini nabi sekaligus rasul adalah … .
a.  Isa a.s.                                
c. Harun a.s.
b.  Musa a.s.                
d. Ibrahim a.s.

5.  Orang yang diutus Allah swt. Untuk menetapkan (menjalankan) syari’at rasul-rasul sebelumnya disebut … .
a.  Rasul                                  
c. Mukmin
b.  Nabi                                   
d. Muslim

6.  Mengenai identitas rasul dapat dibaca dalam Al-Qur’an surah … .
a.  Al-Anbiya’ ayat 7 dan Al-Mukmin ayat 78
b.  Al-Anbiya’ ayat 8 dan Al-Mukmin ayat 78
c.  Al-Anbiya’ ayat 7 dan Al-Mukmin ayat 77
d. Al-Anbiya’ ayat 9 dan Al-Mukmin ayat 78

7.  Berikut yang hanya sebagai nabi adalah … .
a.  Isa a.s.                                
c. Harun a.s.
b.  Musa a.s.                
d. Ibrahim a.s.

8.  Rasul selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah swt. Untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji atau dosa yang biasa disebut dengan istilah … .
a.  Ma’sum                  
c. Maksiat
b.  Makmum               
d. Maksud

9.  Mad Munfashil artinya adalah … .
a.  Bersambung                       
c. Berhenti
b.  Terpisah                 
d. Diteruskan

10. Mad tabi’i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata disebut hukum bacaan … .
a.  Mad muttasil                     
c. mad arid
b.  Mad munfasil                    
d. mad badal

11. Bila huruf yang setelah mad bukan huruf hamzah atau sukun, maka hukum bacaannya adalah … .
a.  Mad tabi’i              
c. waqaf
b.  Mad jaiz                 
d. mad lazim

12. Huruf hijaiyah yang ada di awal surat disebut … .
a.  Mad tabi’i              
c. Lazim harfi
b.  Mad far’i               
d. badal

13. Mad tabi’i sesudahnya huruf hamzh dan berada di lain kata dinamakan mad … .
a.  Tabi’i                                 
c. Wajib Muttasil        
b.  Far’i                                   
d. jaiz mufasil

14.Mad tabi’i sesudahnya huruf berharakat hidup, tetapi dibaca sukun karena diwaqafkan dinamakan mad … .
a.  Wajib muttasil                   
c. arid lis sukun
b.  Jaiz munfasil                      
d. badal

15. Mad arid lis sukun dibaca …harakat.
a.  1, 2, 3                                 
c. 3, 4, 5
b.  2, 4, 6                                 
d. 4, 5, 6
16. Mad badal dibaca … harakat.
a.  Satu                                   
c. Tiga
b.  Dua                                    
d. Empat

17. Berikut ini merupakan mad far’i, kecuali … .
a.  Mad jaiz munfasil  
c. Mad tabi’i
b.  Mad lazim              
d. Mad badal

18. Cara membaca lafal yang bertanda waqaf muraqaqah adalah … .
a.  Lebih utama berhenti
b.  Boleh diteruskan
c.  Boleh berhenti, boleh terus
d. Berhenti disalah satu tanda waqaf

19. Tanda waqaf  (ﻻ) artinya adalah … .
a.  Boleh berhenti                   
c. tidak boleh berhenti
b.  Harus berhenti                   
d. berhenti boleh, terus boleh

20. Berikut yang dimaksud mad cabang, yaitu … .
a.  Mad tabi’i              
c. mad wajib muttasil
b.  Mad far’I               
d. mad jaiz munfasil

21. Mad lazim kilmi yang dibaca ringan adalah … .
a.  Mad lazim kilmi mukhaffafa
b.  Mad lazim kilmi musaqqol
c.  Mad lazim harfi mukhaffaf
d. Mad lazim harfi musaqqal

22. Secara bahasa waqaf berarti … .
a.  Panjang                  
c. dilanjutkan
b.  Berhenti                 
d. disambung

23. Berikut ini merupakan macam waqaf jaiz, kecuali … .
a.  Jaiz kafi                 
c. jaiz hasan
b.  Jaiz tasawi             
d. jaiz munfasil

24. Berikut hukum bacaaan yang harus berhenti, yaitu … .
a.  Mad lazim              
c. waqaf mamnu
b.  Waqaf lazim                      
d. waqaf jaiz

25. Berikut yang dimaksud mad asli, yaitu … .
a.  Mad tabi’i              
c. mad wajib muttasil
b.  Mad far’i               
d. mad jaiz munfasil

26. Perhatikan potongan ayat berikut!
Hukum bacaan dalam potongan ayat tersebut adalah … .
a.  Mad tabi’i              
c. mad wajib muttasil
b.  Mad far’i               
d. mad jaiz munfasil
27. Memutuskan suara di akhir kata untuk bernafas sejenak dengan niat meneruskan bacaan selanjutnya merupakan arti waqaf menurut … .
a.  Istilah                                 
c. Tajwid
b.  Bahasa                               
d. Etimologi

28. Waqaf tasawi artinya … .
a.  Harus                                 
c. Sama
b.  Boleh                                 
d. Cukup

29. Saktah latifah artinya … .
a.  Terus                                  
c. Memanjangkan
b.  Berhenti                 
d. Berhenti sejenak

30. Waqaf kafi artinya … .
a.  Harus                                 
c. Sama
b.  Boleh                                 
d. cukup

II.  Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1.   Sebutkan nabi yang termasuk Ulul Azmi!
2.   Apakah mukjizat yang dimiliki Nabi Ibrahim a.s.?
3.   Sebutkan fungsi iman kepada Nabi/Rasul!
4.   Mengapa Nabi Ibrahim mendapat julukan Abul Ambiya’?
5.   Mengapa kita harus mengimani rasul-rasul Allah swt.?
6.   Jelaskan bukti-bukti cinta kepada Rasul dalam meneladani sebagai pemimpin umat!
7.   Terangkan tugas pokok para Rasul utusan Allah swt.!
8.   Sebutkan urutan Rasul-rasul utusan Allah swt. Dari pertama kelima!
9.   Tuliskan urutan Rasul-rasul utusan Allah swt. Dari ke-21 hingga ke-25/ terakhir!
10. Apa saja tugas-tugas Rasul Allah SWT.?


Download Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Untuk Download Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013 silakan klik Download Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

Demikian Latihan Soal PTS/UTS Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Kelas 8 SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini dapat membantu. Selamat mengikuti PTS- UTS atau Ulangan Tengah Semester 2  bagi siswa Kelas 8 SMP/MTs Semester 2. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.Artikel Menarik Lainnya