Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa kelas 1 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa kelas 2 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa kelas 1 2018, soal bahasa jawa kelas 1 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa kelas 1 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.


Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Berikut adalah Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban yang dapat dijadikan bahan belajar untuk persiapan menghadapi Penilaian Tengah Semester atau PTS Semester 2 untuk kelas 1 SD/MI.
 
Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 2 Lengkap Kunci Jawaban
Soal PTS/UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD/MI Semester 2 Lengkap Kunci JawabanWacanen kang patitis!
Si Kancil
ing sawijine dina kancil mlaku-mlaku, tekan ing tegal patimunan. ing tegal mau ketemu karo wong-wongan. kancil takon “sapa kowe?”. wong-wongan mau ora njawab apa-apa. “he…ditakoni kok meneng wae!”. wong-wongan mau banjur ditepang dening si kancil mak plek! sikile kancil kelet ing wong-wongan mau.
“ayo sikilku culna!” pambengoke si kancil. “yen ora mbok culna, tak jotos pisan, lho kowe!”, mak thes… tangan tengene si kancil kelet. genti tangan kiwo njotos, mak thes … kelet maneh. kancil saiki wis ora bisa obah, mung mripate kethap-kethip karo nangis.
(Kapethik saking Mutiara Basa Jawa, Kelas 1)

I.  Wenehana tanda ping ana ing pilihan jawaban kang dianggep paling bener!
1.  apa irah-irahane wacan ing dhuwur?
a.  pak tani                              
b.   si kancil                            
c.   ing tegal

2.  sapa sing mlaku-mlaku ana ing tegal?
a.  kancil                                 
b.   macan                               
c.   singa 

3.  apa sing ditakonke kancil nalika ketemu karo wong-wongan?
a.  ngendi omahmu     
b.   sapa kowe            
c.   sikilku culna

4.  kepiye sikile kancil nalika nepang wong-wongan?
a.  ucul                        
b.   kelet                                 
c.   ora obah

5.  kancil wis ora bisa obah, mung mripate kethap-kethip karo ….
a.  guyu                                 
b.   turu                                   
c.   nangis

6.  sakwise tangi turu, bocah-bocah kudu … panggon turune.
a.  ngrusak                              
b.   manggon              
c.   nata

7.  sak durunge budal sekolah, kudu … marang wong tuwa.
a.  pamit                                 
b.   nesu                                  
c.   mlaku

8.  yen wayahe mangsa ketiga, ora ana .…
a.  udan                                 
b.   angin                                
c.   panas

9.  sing kalebu punakawan yaiku, kejaba ….
a.  semar                     
b.   gareng                              
c.   janaka

10. sakwise nyapu, larahane kudu ….
a.  dibuang                             
b.   diumbarne            
c.   disirami

11. saben dina minggu, aku … ibuku ing pawon.
a.  ngrusuhi                             
b.   ndelok                             
c.   ngewangi
12. andik mangane ... mula awake lemu bunder.
a.  cukupan                             
b.   sithik                                
c.   akeh

13. nalika ulang taun, rudi ngrasakne ….
a.  seneng                               
b.   susah                                
c.   males

14. panganane wedhus iku ….
a.  sego                                   
b.   suket                                 
c.   iwak

15. yen kapeksa, yuyu kuwi bisa ….
a.  nyucuk                               
b.   nyapit                               
c.   nyokot

16. evan dimas senengane … ing lapangan.
a.  bal-balan                
b.   pasaran                             
c.   bakul-bakulan

17. tino seneng … soto pitik kampung.
a.  ngombe                              
b.   mangan                             
c.   ndelok

18. sego kucing luwih … tinimbang sego rawon.
a.  larang                                 
b.   murah                               
c.   akeh

19. yen luwe, kudu ndang ….
a.  mangan                              
b.   ngombe                            
c.   turu

20. amarga ing panasan, udin kerasa ….
a.  ngantuk                             
b. ngelak                                 
c. luwe

21. bapak ... majalah.
a.  maca                                  
b. maos                                   
c. sare

22. yeni ... buku paket basa jawa.
a.  maca                                  
b. maos                                   
c. turu

23. tutik ... sekolah jam setengah sewelas awan.
a.  mangkat                             
b. istirahat                              
c. mulih

24. paklik nandur jagung ana ing ....
a.  kebon                                 
b. kali                                     
c. pawing

25. ratih lagi ... kembang.
a.  ngirisi                                 
b. nebangi                               
c. nyirami

II.  Isenana     ceceg ing ngisor iki nganggo jawaban sing bener!
1.  saben isuk agus ... nganggo sabun “lux”.
2.  mangsa rendheng saben dina ... deres.
3.  dini nyapu jogan amarga omahe ....
4.  jefry olahraga isuk supaya ....
5.  yen sholat jama’ah, bapak dadi imam, anake dadi ….
6.  ira senengane ... kembang ing pot.
7.  eni seneng ... buku crita ing perpustakaan.
8.  amarga lara, amir ora ... sekolah.
9.  getih kuwi wernane ....
10. pelem kuwi enak dipangan yen wis ....

III  Jawaben pitakon – pitakon ing ngisor iki nganggo jawaban sing bener!
1.  Sapa wae kang kalebu punakawan iku! (4)
jawab   : ……………………………………………
2.  Sebutna jenise kewan kang dadi tokoh ing dongeng – dongeng ! (3)
jawab   : …………………………………………………
3.  sebutna panganan lan ombenan kesenenganmu!
jawab   : …………………………………………………
4.  gawea basa kramane!
a.  bapak turu
b.  ibu lunga pasar
jawab   :
a. ………………………………………………………
b. …...……………………………………………………
5.  Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki!
a.  bal – balan                                      
b. nulis
jawab   :
a. ………………………………………………………
b. …...…………………………………………………
Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik SoalUTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa kelas 1 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 1 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya