Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013

Hallo Adik-adik siswa Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau yang sederajat, sebentar lagi kalian akan menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS - UTS) atau Ulangan Tengah Semester Ganjil Tahun Pelajaran ini. Untuk membantu adik-adik semua mempersiapkan pelaksanaan UTS atau Ulangan Tengah Semeter 1 Tahun Pelajaran ini berikut Saya bagikan secara gratis Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013
 
Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013
Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013
Berikut ini adalah cuplikan Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013 ini:
………………………………………………………………………………………………………..
 I.         Berilah tanda silang (x) pada huruf a,b atau c pada jawaban yang tepat!
1.        Surat An-Nasr mempunyai arti ....
a. pertolongan                 
b. pendampingan
c. pendustaan                  
d. kekuatan
2.        Surat Al-Nasr tergolong surat ...
a. makiyah                       
b. madaniyah                   
c. arabiyah                       
d. Indonesia
3.        Suart An-Nasr merupakan surat yang ke ....
a. 110                              
b. 111                              
c. 112                              
d. 113
4.        Peristiwa yang berkenaan dengan turunnya surat ....
a. perang badar                
b. perang kondaq
c. fatkhu mekkah            
d. Isra’-mikraj
5.        Lafal اَفْوَاجًاۙ dalam surat An-Nasr mempunyai arti ...
a. telah datang                 
b. berbondong-bondong  
c. tolong-menolong         
d. dengan memuji
6.        Lafal فَسَبِّحْ  dalam surat an-nasr terdapat pada ayat ....
a. 1                                  
b. 2                                  
c. 3                                  
d. 4
7.        Surat An-Nasr ayat ke 3 di awali dengan ....
a. اِذَا جَاۤءَ                           
b. وَرَاَيْتَ النَّاسَ                    
c. تَوَّابًا                               
d. فَسَبِّحْ
8.        Surat Al-Kautsar diawali dengan lafal ....
a. اِنَّا                                 
b. فَصَلِّ                             
c. الْاَبْتَرُ                             d. لْكَوْثَرَۗ
9.        Lafal وَاسْتَغْفِرْهُۗ pada surat Al-Kautsar mempunyai arti ...
a. maka hajilah                
b. maka puasalah
c. maka dzikirlah
d. maka berqurbanlah
10.    Surat Al-Kautsar tergolong surat ....
a. makiyah                       
b. madaniyah                   
c. arabiyah                       
d. indonesia
11.    Nama Al- Kautsar diambil dari nama sebuah ....
a. bukit                            
b. gunung                        
c. laut                              
d. telaga
12.    Nama Al-Kautsar di ambil dari ayat ....
a. 1                                  
b. 2                                  
c. 3                                  
d. 4
13.    Surat Al-Kautsar di turunkan kepada Nabi Muhammad, berkenaan dengan ejekan dari kaum kafir qurays sepeninggal anak beliau yang bernama ....
a. Aisyah                         
b. Qosim              
c. Abdullah                     
d. Ummar
14.    Nama Al-Adiyat di ambil dari ayat ke ....
a. 4                                  
b. 3                                  
c. 2                                  
d. 1
15.    Surat Al-Adiyat mempunyai arti ....
a. sapi                              
b. manusia                       
c. pertolongan allah         
d. kuda perang
16.    Lafal لَكَنُوْدٌ dalam surat Al-Adiyat memiliki arti ....
a. sangat ingkar               
b. manusia                       
c. pada hari itu                
d. kebaikan
17.    Isi kandungan dari surat Al-Adiyat yaitu mengingatkan manusia bahwa hidup itu harus penuh dengan ....
a. kesibukan                    
b. semanagat                   
c. kecurigaan                   
d. kedamaian
18.    Semua nikmat yang di berikan kepda manusia datangnya dari Allah, tugas kita selaku makhluk ciptaan-Nya adalah ...nikmatNya
a. mensyukurinya            
b. mengkufurinya
c. membiarkannya           
d. mendustakannya
19.    Surat Al-Adiyat juga menjelaskan tentang kecintaan terhadap harta secara berlebihan dapat menimbulkan sifat ...
a. dermawan                    
b. kikir                             
c. sombong                      
d. bakhil
20.    Lawan dari kata syukur adalah ...
a. sombong                      
b. dermawan                   
c. kufur                
d. ingkar
II.      Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!
1.        Di dunia ini penolong umat manusia yang hakiki adalah ....
2.        Fathu mekkah memeiliki arti ....
3.        Siapa panglima perang umat islam saat peristiwa fatku mekkah ....4.        Allah berjanji dalam surat An-Nasr akan menolong orang-orang yang ... nikmatNya.
5.        Perintah untuk melaksanakan sholat dan ber qurban terdapat pada surat ....
6.        Salah satu surat yang mengambil nama dari sebuah telaga di surga adalah surat ....
7.        Lafal صُبْحًاۙ dalam surat Al-Adiyat berarti ....
8.        Surat Al-Adiyat di turunkan setelah surat ....
9.        Dalam surat Al-Adiyat terdapat salah satu ancaman Allah bagi manusia yang ... atas nikmat Allah.
10. Lafal لَشَهِيْدٌۚ terdapat pada surat Al-Adiyat ayat ke ....

III.   Jawablah pertanyaan berikut ini dengan uraian yang tepat!
1.        Sebutkan 3 kandungan isi dari surat An-Nasr!
2.        Tulislah ayat ke 2 dar surat Al –Kautsar!
3.        جَمْعًاۙ فَوَسَطْنَ بِهِ  artikan ayat tersebut!
4.        Sebutkan isi kandungan dari surat Al-Kautsar!
5.        Apa yang diapat di ambil dari surat Al-Adiyat? 

……………………………………………………………………………………………

Download Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013
Untuk Download Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013 silakan klik Download Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013

Demikian Latihan Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013. Atas kunjungannya Terima kasih, semoga link download ini dapat membantu. Selamat mengikuti PTS- UTS atau Ulangan Tengah Semester Ganjil  bagi siswa Kelas Kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan.

Untuk Kunci Jawaban dan Kumpulan Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 1 2 3 4 5 6 Madrasah Ibtidaiyah Semester Ganjil Kurikulum 2013 Lengkap silakan Baca Kunci Jawaban danKumpulan Soal PTS/UTS Qur’an Hadits Kelas 1 2 3 4 5 6 Madrasah IbtidaiyahSemester Ganjil Kurikulum 2013 Lengkap

Artikel Menarik Lainnya