Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam

Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2019 saya yang merupakan salah satu anggota Keluarga Besar Bani Mariyam turut serta dalam acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam di rumah Almarhum Bapak Khosim dan Ibu Sarfiah di Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Kebetulan saya berperan sebagai salah satu advisor MC yang berperan dibalik layar dan pada saat itu saya dimintai tolong untuk membuat Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam tersebut. Dengan cara jajak pendapat dengan panitia dan para sesepuh keluarga bani mariyam serta tuan rumah saya akhirnya membuat Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam dengan tepat waktu. Alhamdulillah, acara berlangsung dengan lancer tanpa terkendala apapun dengan demikian Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam yang sudah saya buat dapat dijalankan dengan baik. Sobat semua, mungkin kalian juga berniat mengadakan acara Halal Bi Halal Keluarga Besar kalian, silakan kalian bisa jadikan Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam buatan saya ini siapa tahu sedikit membantu memperlancar acara kalian yaa…

www.mariyadi.com
Susunan Acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam
Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatu
Alhamdulillahirobbil alamin
Alhamdulillahiladzi…
Anzalasakinatafikululbilmukminin..Liyadzdadu imanan ma’a Imanihim..
Allohummasalli’ala sayyidina Mohammad wa’ala alihi waashabihi wasalim ajma’in.
Hamdan wa syukran lillah wasshalatuwassalamu’ala Rasulillah ‘ala sayyidina muhammadin wa’ala alihi washahbihi ajma’in . amma ba’d

Yang saya hormati Saudara Ketua Panitia (bapak Muhammad Nurul Hidayah)
Bapak Kyai Haji Syamsudin dari bantar Desa Kedunggudel
Bapak dan Ibu, Tuan Rumah
Serta Hadirin Sekalian anak cucu dan cicit dari Keluarga Besar Bani Mariyam
Dan Saudara2ku yang saya cintai Dan saya banggakan

Untaian kata syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Allah SWT, yang maha Pengasih tak pernah pilih kasih, yang maha Penyayang seluruh umat sepanjang zaman, yang selalu melimpahkan Rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bersambung rasa berkait hati, duduk simpuh, untuk mengikuti acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Bani Mariyam pada kesempatan pagi hari ini.Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan dan tidak lupa kita haturkan kepada seorang nabi penutup zaman, yang tinggi martabatnya bagai rembulan, indah bagai cahaya terang, semerbak bagaikan samudera luas biru membentang, beliaulah nabi akhirul zaman, baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'atnya kita nantikan di hari kiamat kelak.

Hadirin yang saya hormati,
Perkenankanlah, kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini, untuk membacakan susunan acara Halal bi Halal Keluarga Bani Mariyam

1.  Acara pertama adalah pembukaan
2.  Dilanjutkan acara ke 2 Sambutan-sambutan
Acara sambutan meliputi:
a. Sambutan dari perwakilan tuan rumah
b.Sambutan dari ketua panitia
c. Sambutan dari ketua ikatan Keluarga Bani Mariyam
3.  Istirahat merupakan acara yang ke 3 pemutaran Slide napak tilas serta pembacaan siisilah keluarga besar Keluarga Bani Mariyam.
4.  Meniti acara ke 4 Lantunan kalam Ilahi
5.  Acara yang ke 5 Aadalah Mau'idloh Hasanah
6.  Acara yang Ke 6 Mushofahah/ bersalam salaman dan sesi foto bersama
7.  Dan acara yang ke 7 diakhiri dengan doa penutup.
Acara terakhir adalah makan bersama dan dilanjutkan dengan acara sesi pengambilan foto bersama.     Hadirin wal hadirot Rokhima Kumulloh ……
Dengan senantiasa memohon Taufiq dan HidayahNya serta Keridhoan Allah SWT, marilah acara Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam ini, kita buka bersama–sama dengan membaca Umul Kitab.
......... 
لرضاء الله تعالى ولشفاعة رسول الله على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة 
Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan dapat membuka hati kita untuk menerima ajaran Allah dan RasulNya.
Hadirin wal hadirot yang dimuyalkan Allah………

Acara yang ke 2 sambutan–sambutan, adapun sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan tuan rumah yang akan diwakili oleh bapak muanasikun kepadanya kami persilahkan……
Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya.

Sambutn yang kedua adalah sambutan dari ketua panitia Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam, kepada kakak Hidayah kami persilakan.
Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya.
Sambutan yang berikutnya akan disamapikan oleh Ketua IKBBM (Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam) Bu Bapak Muanasikun... Dipersilahkan
Kepada beliau kami haturkan terima kasih.
Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Pak Dhe Yono , selaku perwakilan dari Keluarga Besar Bani Mariyam kami persilahkan
Kepada beliau kami haturkan terimaksih
Sambutan yang berikutnya akan disampaikan oleh Mbah H. Imam , selaku sesepuh dari Keluarga Besar Bani Mariyam kami persilahkan
Kepada beliau kami haturkan terimaksih

Adapun sambutan yang terakhir akan disampaikan oleh mbah Zahro waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan dengan segala hormat
Kepada beliau kami haturkan terimakasih.

Hadirin wal hadirot yang dimulyakan Allah …………
Sebelum dilanjutkan acara berikutnya sejenak kita istirahat. Untuk mengisi waktu isatirahat ini, akan ditampilkan Slide napak tilas dan pembacaan sislisah Keluarga Besar Bani Mariyam. 
Hadirin wal hadirot yang berbahagia ………….
Tanpa mengurangi kenikmatan para hadirin, rangkaian acara Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam kami lanjutan.
Mata acara yang ke 4 gema wahyu Illahi yang akan dilantunkan oleh Adik Cholifatul Mahmudah, Beliau adalah salah satu cicit dari mbah mariyam yang saat ini sedang menempuh kuliah jurusan Tarbiyah di Universitas Hasyim Ashari mari kita doakan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan cepat selesai, Aamiin…
Kepada dik Cholifatul Mahmudah Kepadanya kami persilahkan.
العظيمDengan pembacaan Alqur'an tersebut semoga dapat menambah ketebalan iman kita dan dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT,.

Hadirin wal hadirat Rahima kumullah………..
Sampailah kita pada acara yang kita nanti-nantikan yaitu mau'idzatul hasanah dalam rangka Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kyai Haji Syamsudin
Kepada Bapak Kyai Haji Syamsudin Kami persilahkan dengan segala hormat.

Hadirin Wal Hadirat yang dimulyakan Allah………..
Dengan uaraian mau'idzah hasanah tadi, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam menjalani kehidupan ini.
Kepada Bapak Kyai Haji Syamsudin kami haturkan terimakasih.
Acara yang ke 6 yakni mushofahah/bersalam-salaman dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama .. pada sesi ini akan di pandu oleh ibu lek Rusdatun Nashiroh..
kepadanya dipersilahkan.
terimakasih…
Untuk mengakhiri acara Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam ini, marilah sama-sama memanjatkan do'a kepada Allah SWT yang akan dipimpin oleh Sesepuh Keluarga Besar Bani Mariyam. Kepada Mbah H. Zahro kami persilahkan dengan segala hormat.
Kepada beliau kami haturkan terimkasih.

الحمد للهakhirnya seluruh rangkaian acara Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam telah kita lalui bersama. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tutur kata yang kami sampaikan ada yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian.
Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan جزاكم الله أحسن الجزاء. Berjumpa kembali dengan kami pada acara Halal bihalal Ikatan Keluarga Besar Bani Mariyam. Akhirnya saya Tiffany Erum Latifa dan saya Aqilla Hasna Al-Qisti undur diri

والله الجزيل إلى أقوم السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Mungkin Anda Suka:Baca Juga
Pengertian, sejarah dan hikmah Halal Bi Halal
Proposal halal bi halal sekolah
Susunan Acara Halal Bi Halal UPT Dinas Pendidikan Karanganyar