Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 2 SD Semester 2
Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2
Apa kabar sobat semua di manapun anda berada. Pada kesempatan ini saya bagikan artikel berjudul Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 ini tentuya saya harapkan dapat membantu kalian semua untuk mempersiapkan putera puteri dalam menghadapi Ujian Akhir Semester yang akan berlangsung beberapa saat lagi.
Untuk adik-adik yang masih duduk di bangku kelas 2 SD yang dalam waktu dekat ini sudah harus menghadapi UAS semester genapl (UAS 2) pada tahun ajaran terbaru ini, kalian bisa menggunakan sebaran materi contoh soal yang kami sajikan ini sebagai salah satu sumber belajar. Nah, untuk para orangtua yang ingin anak-anaknya sukses dalam ujian akhir semester 2/ genap tersebut, dipersilahkan untuk mendownload materi yang kami sediakan guna melengkapi bahan belajar bagi anak-anak Anda.


Baiklah, adik-adik bisa mengunduh file Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 tersebut di bawah ini, selamat mendownload dan selamat belajar semoga sukses:

Berikut ini kami petikkan beberapa contoh soal Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 yang akan Anda download tersebut:

Wacanen kang titi !

                                                                                                                                Minggu, 27 Maret 2018
Dina iki dina minggu Rika sak kaluwarga resik – resik omah.
Mas Joko putrane paklik melu ewang – ewang.
Resik – resiik omah diawiti esuk watara jam 07.00.
Sing diresiki plataran ngarep omah.
Bapak karo mas Joko ngresiki suket nganggo pacul.
Dene ibu karo aku sing nyaponi.
Kurang luwih jam 09.00 olehe resik – resik wis rampung.
Latar omahku dadi resik tur katon apik

I.  Wenehana tandha ping ( X ) ing aksara a, b, c utawa d kang paling bener !
1.     Sing nulis buku harian ing ndhuwur jenenge,  yaiku ....
a.     Rika                    b. joko                          c. Ibu               d. simbah
2.     Anggone resik resik omah diawiti jam ....
a.     Enem                   b. pitu                          c. Wolu             d. sepuluh
3.     Sing maculi suket nganggo pacul yaiku ....
a.     Rika                    b. ibu                            c. Mas Joko                  d. joko karo bapak
4.     Rampung diresiki platarane dadi ....
a.     jembrung b. reget                        c. resik tur apik            d. elek
5.     Jaga keresikan sekolah tugase ....
a.     Kepala sekolah    b. siswa            c.  Kabeh warga sekolah            d.  guru
6.     Isine buku harian ing dhuwur yaiku ....
a.     pasinaon  b. resik – resik  c. gugur gunung d. keluwarrga
7.     Bapak lagi ... Al Quran.
a.     maca                   b. maos             c. mirsani                      d. midanget
8.     Dhek Amir esuk mau wis ....
a.     mangan                b. nedha                       c. dhahar                      d. ngunjuk
9.     Ing pekarangan sekolah apike ditanduri ....
a.     suket                   b. pari                          c. woh - wohan  d. kembang
Wiwit esuk udane nggrejeh.
Agus lan kanca – kancan udan – udanan.
Ana Rizki, Rafa, Rendi lan Ikbal.
Jam sepuluh lagi padha mulih.
Agus didukani bapak ibune.
Bengine awake Agus panas.
Watuk terus – terusan ora bisa turu.
10.   Kena apa Agus awake panas ?   
a.     merga udan –udanan                                            c. merga adus ono ing kali
b.     merga pit – pitan                                     d. kebanjiran
11.   Pungkasane, warga padha ketaman lelara. Tembung  “ ketaman “ tegese ....
a.     kena                                b. rumangsa                  c. gawe             d. awit
12.   Iwak – iwak padha mati amarga banyu  kaline butheg.
Tembung amarga tegese ....
a.     kena                                b. awit              c. lan                            d. yen
13.   Kita kabeh manggon ing  bumi. Mula bumi kudu dijaga murih ....
a.     lestari                             b. rusak                        c. banjir                       d. longsor
14.   Yen esuk srengenge mlethek ing sisih ....
a.     nduwur                            b. kidul             c. kulon             d. etan
15.   Kabeh wong sing nindakake salah kudu gelem ....
a.     nesu                    b. nyuwun pangapura     c. maringi pangapura     d. nangis
16.   Yen dijaluki pangapura marang kancane kudu gelem maringi ....
a.     jajan                   b. duit                          c. pangapura                 d. salah kabeh
17.           
Santi lagi ono ing ....
a.     toko pakaian                    b. toko kelontong          c. toko bangunan           d. warung
18.   Kucingku telu
Kabeh lemu – lemu
Sing siji abang
Sing loro klawu
Meang  meong 
Dak pakani lonthong
Kucing mangan
Kancaku ndomblong

Cacahe  kucing ono ing tembang nduwur, yaiku ....
a.     limo                                 b. telu                          c. loro                           d. papat
19.    Rupane kucing sing ke loro, yaiku ....
a.     kuning                             b. putih                        c. klawu                        d. abang
20.   Kembang  jagung, omah kampung pinggir lurung.
 Tegese “ lurung  “ ing petikan tembang  ing nduwur, yaiku ....
a.     kali                                 b. dalan gedhe              c. dalan cilik                 d. bengawan                                                                                                                                                                                                                                              
II.     Isenana ceceg ing ngisor iki kanthi bener !
1.     Yen mbuang sampah ono ing ....
2.     Koran – bapak – maos
Yen dirakit dadi ukara sing bener, yaiku ....
3.         
Dewi lagi ....
4.     Simbah nembe ( mangan ) roti. Mangan basa kramane ....
5.     Cacahe siunge gajah ana ....
6.     Sikile gajah kaya ....
7.     Adik nonton Upin – Ipin, bapak ... bal – balan.
8.     Menawa duwe kaluputan marang liyan sing becik kudu age – age njaluk ....
9.     Habib : “ Iki lo Fer, pulpene jarene arep kok silih ! “
Fery   : “ oh, iyo Bib, ..........”
Cecek – cecek ukara dhuwur isine tembung, yaiku ....
10.   Rukun agawe santosa, crah agawe .... 

III.          Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi bener !
1.     Kepiye kudune yen weruh regetan ana ing kelas ?
Jawab : ________________________________________________________
2.     Gawea ukara nyuwun ngapura nalika tumindak luput marang liyan !
Jawab : ________________________________________________________
3.     Wiwit esuk udane nggrejeh.
Apa tegese nggrejeh ?
Jawab : ________________________________________________________
4.     Bapak lunga numpak sepur.
Ukara ing dhuwur owahana nganggo basa krama !
Jawab : ________________________________________________________
5.     Gajah – gajah kowe tak kandani jah
Mripat kaya laron,kuping gedhe kaya ilir
Apane kang digambarake kaya laron ?

Jawab : ________________________________________________________

Ads
Demikian Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2, semoga keberadaan artikel ini dapat membantu

Dowanload Lengkap:
Kumpulan Soal Ujian Akhir Genap dan kunci Kelas 2 SD Semua Pelajaran
  
Artikel Terkait : Download Soal UAS Genap Kelas 1 SD Semua Pelajaran


Bank Soal Lengkap :


Berlangganan via Email