Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS IPS Kelas 1 SD Semester 2
Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2

Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2
Apa kabar sobat semua di manapun anda berada. Pada kesempatan ini saya bagikan artikel berjudul Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2. Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 ini tentuya saya harapkan dapat membantu kalian semua untuk mempersiapkan putera puteri dalam menghadapi Ujian Akhir Semester yang akan berlangsung beberapa saat lagi.
Untuk adik-adik yang masih duduk di bangku kelas I SD yang dalam waktu dekat ini sudah harus menghadapi UAS semester genap  (UAS 2) pada tahun ajaran terbaru ini, kalian bisa menggunakan sebaran materi contoh soal yang kami sajikan ini sebagai salah satu sumber belajar. Nah, untuk para orangtua yang ingin anak-anaknya sukses dalam ujian akhir semester 2/ genap tersebut, dipersilahkan untuk mendownload materi yang kami sediakan guna melengkapi bahan belajar bagi anak-anak Anda.

Baiklah, adik-adik bisa mengunduh file Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 tersebut di bawah ini, selamat mendownload dan selamat belajar semoga sukses:

Berikut ini kami petikkan beberapa contoh soal Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2 yang akan Anda download tersebut:

UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2017/2018


Mata Pelajaran
Hari, Tanggal
Waktu

: Bahasa Jawa
:  
: 90 menit

Nama
Kelas/Nomer
SDN

: …............................................
: ..I/........................................
: ...............................................

Wacanen !
Pitik Tukung

Aku duwe pitik, pitik tukung
Saben dina dakpakani jagung
Petog gogok petok petok ngendhog pitu
Dak angremake netes telu
Kabeh trondhol-ndol tanpa wulu
Megal-megol gawe guyu

I.  Wenehana tandha (x) ing aksara a, b, utawa c sak ngarepe wangsulan kang bener !
1.     Sing duwe pitik sapa …
a.     aku                                      b. kowe                         c. wonge
2.    Piteke saben dina dakpakani …
a.     katul                                    b. beras                                    c. jagung
3.    Piteke ngendhog cacahe …
a.     enem                                    b. pitu                                      c. wolu
4.    Sawise dingremake pitike netes …
a.     telu                                     b. papat                                    c. lima
5.    Sawise netes, anak pitike …
a.     akeh wulu                            b. sitik wulu                              c. tanpa wulu
6.    Pitike trondhol, megal-megol gawe …
a.     guyu                                    b. lucu                                      c. kuciwa
7.    Yen ngomong karo wong tuwa gunakna basa …
a.     ngoko                                   b. krama                                   c. kasar
8.    Esuk-esuk Nina kepethuk ibu gurune ing plataran sekolah, Nina ngucap …
a.     sugeng enjing,Bu                  b. sugeng siyang,Bu                   c. sugeng sonten,Bu
9.    Yen ing omah akeh tamu, awakmu liwat ngucap …
a. matur nuwun               b. nyuwun sewu             c. nyuwun ngapura
10. …                                  Iki gambar irung, gunane irung kanggo …
a.   ndeleng                                b. ngungokake              c. ngambu


11.  Peragan awak sing kena kanggo ngrungokake yaiku …
a.   kuping                                  b. irung                         c. tutuk
12. Yen nampa lan ngelungake barang becike nganggo tangan …
a.   kiwa                         b. tengen                                  c. kiwa tengen
13. Yen diparingi sangu simbah becike ngucapake …
a.   matur nuwun                        b. nyuwun sewu             c. nyuwun ngapura
14. Budhal sekolah kudu … bapak ibu.
a.   ninggal                                 b. pamit                        c. pesen
15. Ibu ngutus mbak Lani nyapu latar. Ukara printahe …
a.   Lan, sapunen latare  b. Lan, pelen latare                   c. Lan, sulakono latare

II.  Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang benar !
16. Yen latare regeg kudu di . . . .
17. Supoyo pinter kudu sregep  . . . .
18. Meong-meong iku swarane kewan  . . . .
19. Mripate kucing iku ono  . . . .
20.Genepana tembang iki !
Kidang . . . . mangan kacang talun.
21. Mil ketemil mil ketemil si . . . . mangan lembayung.
22.Kidang talun iku kalebu tembang  . . . .
23.Siti iku jenenge bocah wedok yen Roni iku jenenge bocah  . . . .
24.Mripat basa kramane . . . .
25.Mripat gunane kanggo  . . . .


III.     Tulisen nganggo aksara sambung !
26. Abimanyu sregep sinau
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
27.Manut marang bapak lan ibu
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
28.Anggito dolanan layangan
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
29.Karel pinter gambar kapal
Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
30.Rahmat bocah sing sregep

Jawab : …………………………………………………………………………………………………………………………………………Demikian Download Soal dan Kunci Jawaban Siap UAS Bahasa Jawa Kelas 1 SD Semester 2, semoga keberadaan artikel ini dapat membantu.