Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Program Ujian Praktek Pendidikan Agama Islam | SDN Sekarjati 1

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
SDN SEKARJATI 1
TAHUN PELAJARAN 2015/2016
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM


DISUSUN OLEH :
HARTATI, S. Pd. I
UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI
JAWA TIMUR
2015KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjadkan pada Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya, dengan adanya penyusunan kisi-kisi ujian praktik pada semester genap untuk kelas I s/d VI, Tahun Pelajaran 2015/2016, maka SDN SEKARJATI 1 akan melaksanakan ujian Praktek sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

Untuk Kisi – kisi Ujian Praktek mengacu pada Kisi – kisi kelas VI semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016, SDN SEKARJATI 1 yang berpedoman pada :
1.    Panduan Kurikulum Tingkat Santuan Pendidikan
2.    UU Nomor 20 Tahun 2003
3.    Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
4.    Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006
5.    Mengakomudasi dari potensi daerah termasuk keunggulan daerah

Demikian kami sampaikan terimakasi kepada semua guru yang terlibat dalam pelaksanaan Ujina Praktik kelas I s/d VI Tahun Pelajaran 2015/2016, SDN SEKARJATI 1. Semoga pelaksaan Ujian Praktek ini dapata berjaln dengan lancar, aman dan tertib sesuai harapan.

Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                                  Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK KELAS I – VI SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

I.               PERSIAPAN
Mempersiapkan peralatan yang diperlukan

II.            PEMBAGIAN TUGAS PENGUJI
NO
Nama Penguji
Mata Pelajaran ( Pend. Agma Islam )
1
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 1
2
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 2
3
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 3
4
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 4
5
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 5
6
HARTATI, S. Pd. I
Kelas 6

III.         PEMBIAYAAN
Semua pembiayaan kegiatan didanai dana BOS ( Bantuan Operasional Sekolah )

IV.         PELAKSANAAN
NO
HARI / TANGGAL
KELAS
MATA PELAJARAN
WAKTU
1
Rabu, 11 Mei 2016
VI
Pend. Agama Islam
07.00 – 10.00
2
Senin, 30 Mei 2016
I
IV
Pend. Agama Islam
Pend. Agama Islam
07.00 – 09.00
09.30 – 11.00
3
Selasa, 31 Mei 2016
II
III
Pend. Agama Islam
Pend. Agama Islam
07.00 – 09.00
09.30 – 11.00
4
Rabu, 01 Juni 2016
V
Pend. Agama Islam
07.00 – 10.00

V.            MATERI, ALAT KEGIATAN
Terlampir

VI.         PENILAIAN
Dilaksanakan oleh guru penguji dan dimasukkan dalam blangko penilaian.

VII.      PENUTUP
Dengan adanya program sederhana ini semoga dapat memperlancar pelaksaan ujian Praktik kelas I – VI Semester Genap Tahun Pelajaran 2015 / 2016.


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                      Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002
PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                     : 1 ( satu )
Tanggal                 : Senin, 30 Mei 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
ACHMAD KHADAFI

2
AHMAD FAJRI BARORI

3
ALVABRYAN SECTIO Y

4
AMIN QODAMTU L

5
ANHAR PAMUNGKAS

6
CALVIN RAHMAT D S

7
DAVID BINTANG P

8
FAIZAL TAHIR

9
INKA SANADA M P

10
JANY EXSEKUTIP

11
JELENA LAVENIA A

12
JOHAN ARIYANTO

13
KESA FITRI K

14
MILA AUDIA

15
NOVIA ARDIANTI

16
ROLISTA GER

17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                     guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                     : 2 ( dua )
Tanggal                 : Selasa, 31 Mei 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
AKMAL FAUZAN

2
ALFIRA MIFTHAHUL J

3
ALVIA PUTRI P

4
AURA YUNANTA

5
BILQIS NUR FAIZAH

6
DANIAN KSATRIA N

7
FIANZA YUSFATUN K

8
GLADIS PRINATA M J

9
HANIN NUR APRISTA

10
HILMI SYAHPUTRA U

11
MIFTAHUL JANNAH

12
QISYA AGUSTIN C W

13
WARDHA MUMTAZUL A

14
AFIP REYHKAN J P

15


16


17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                      Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                     : 3 ( tiga )
Tanggal                 : Selasa, 31 Mei 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
EKA DEWI FORTUNA

2
FAJAR SURYAWAN

3
MUHAMMAD HARIRI F

4
NADIYA AYU A

5
RAFFA PUTRI M

6
RIZKI FEBRIYAN S

7
ROSSI ADISTA

8
ROYYAN DIMAS S

9
SOFIA NURAINI

10
TOYIBI KURNIAWAN

11
WINDHI CLARIZKA P

12
ZAINAL ABIDIN

13


14


15


16


17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                    Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                     : 4 ( empat )
Tanggal                 : Senin, 30 Mei 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
DIMAS RANGGA W

2
AFIS SANADA M

3
ALIFUDIN MAULANA A

4
ANISA NUR KOFIFAH

5
ARIL ARIFIN

6
ARIE DWI SETIAWAN

7
CHINDY APRILIA H

8
DHAMA SATRIA A

9
DAVA RIZKY P

10
LATTIFA ADHELIA

11
MUHAMMAD AZIKH H

12
MUHAMAD FERY C

13
NAYA MIFTACHUL J

14
RETNO RIA YUNITA

15
RISDA PUTRI DWI A

16
NACA CAHYA S

17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                      Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                    : 5 ( lima )
Tanggal                 : Rabu, 01 Juni 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
AHMAD ALFIAN

2
KRISTIAN BAGAS P

3
BAGUS SOMAT R

4
YOSI NANDITA D

5
YUSUF ASHARI

6
AKBAR FAUZI

7
BONDAN ADHY P

8
CANDRA ARI W

9
GILANG MAYKA P

10
ISTIGHFARIN

11
LIA PUSPITA S

12
MUHAMAD AKMAL N

13
RAGIL FAUZAN A

14
RENY KHUSNUL K

15
KAYLA NURUL ZAHWA

16
ARJUN PERMONO

17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                      Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                               HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                   NIP. 196108201985042002

PROGRAM UJIAN PRAKTEK SEMESTER II
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016

Mata Pelajaran      : Pendidikan Agama Islam
Kelas                    : 6 ( enam )
Tanggal                 : Rabu , 11 Mei 2016

No.
Nama Siswa
Materi
Rata - rata
Ket.1
ADNAN KHOIRI M

2
LILIS MARYATI

3
ABERTA ROSA U

4
AANG FIQI KUNAIIFI

5
ELHAM ADI CAHYA W

6
ERWIN YUDA P

7
FATIHA WAHYU A

8
HARIF SAPUTRA

9
IMAM ROKHANI

10
JUWITA KUSUMAWATI

11
MARTHA ABELIA N

12
RAHMAT ARDIYAN S

13
FAUZI KERTIYANA P

14
RAGIL PRASETYO

15


16


17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                             Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                                       HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                           NIP. 196108201985042002

UJIAN PRAKTEK SHALAT MAGRIB
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016


Sekolah                : SDN SEKARJATI 1
Hari / Tanggal       : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu                   : 07.00 – 11.00
Materi                   : Shalat Magrib

No
Nama Siswa
Gerakan
Lafadz
Tum`ninah
Kesesuaian bacaan dan gerakan
Jumlah
1
ADNAN KHOIRI 

2
LILIS MARYATI

3
ABERTA ROSA U

4
AANG FIQI 

5
ELHAM ADI 

6
ERWIN YUDA P

7
FATIHA WAHYU 

8
HARIF SAPUTRA

9
IMAM ROKHANI

10
JUWITA K

11
MARTHA A

12
RAHMAT A

13
FAUZI K P

14
RAGIL PRA

15


16


17


18


19


20


Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                              Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                                       HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                           NIP. 196108201985042002

UJIAN PRAKTEK BACAAN SURAT –SURAT PILIHAN
(Al – Maidah Ayah 3 dan Al – Hujurat Ayat 13 )
TAHUN PELAJRAN 2015 / 2016


Sekolah                 : SDN SEKARJATI 1
Hari / Tanggal       : Rabu, 11 Mei 2016
Waktu                   : 07.00 – 11.00
Materi                   : Shalat Magrib

No
Nama Siswa
Kefasihan
Adab
Kelancaran membaca
Jumlah
1
ADNAN KHOIRI M
2
LILIS MARYATI
3
ABERTA ROSA U
4
AANG FIQI KUNAIIFI
5
ELHAM ADI CAHYA W
6
ERWIN YUDA P
7
FATIHA WAHYU A
8
HARIF SAPUTRA
9
IMAM ROKHANI
10
JUWITA KUSUMAWATI
11
MARTHA ABELIA N
12
RAHMAT ARDIYAN S
13
FAUZI KERTIYANA P
14
RAGIL PRASETYO
15

16

17

18

19

20
Mengetahui,                                                    Widodaren, ..............................2016
Kepala SDN SEKARJATI 1                                                Guru PAI


BAMBANG RIWANTA, S.Pd                                           HARTATI, S. Pd. I
NIP. 19650721 198703 1 008                                               NIP. 196108201985042002