Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CONTOH PROPOSAL KEGIATAN PONDOK ROMADHON TH 2017 / 2018 SDN SEKARJATI 1 I Mariyadhies NgawiIKEGIATAN
PONDOK ROMADHON
TH 2017 / 2018
SDN SEKARJATI 1

Disusun oleh
HARTATI, S.Pd.I


UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN NGAWI
JAWA TIMUR
2018...........................................................................................................................................
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, Karanganyar, Kabupaten Ngawi

 KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1
NOMOR : 422/24//404.101.09.D20/2018     

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS KEGIATAN RAMADHAN 1439 H / 2018 M

Menimbang   : 1.  Untuk menjaga terlaksananya tata tertib dan kelancarannya kegiatan bulan ramadhan di    
                               SDN SEKARJATI 1 maka perlu di atur dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah
                         2.  Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadhan maka sangatlah  perlu disusun pembagian tugas.
Mengingat  : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bulan Ramadhan 1439 H / 2018 SD / MI Se Kabupaten Ngawi No.                                               , Tgl


MEMUTUSKAN

Menetapkan     :

PERTAMA    : Pembagian tugas dalam kegiatan pondok ramadhan seperti pada lampiran I  keputusan ini.
KEDUA       : Menugaskan guru untuk melaksanakan tugas bimbingan seperti tersebut pada lampiran II     keputusan ini
KETIGA   : Masing-masing guru melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis dan berkala kepada kepala sekolah
KEEMPAT     : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini, di bebankan pada anggaran yang sesuai.
KELIMA     : Apabila terdapat keliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.
KEENAM     : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


                                                                                                               Di tetapkan : di                           
                                                                                                               KARANGANYAR
                                                                                                               Pada tanggal        : 4 Juni 2018
                                                                                                               Kepala Sekolah  : SD Sekarjati 1
                                                                                                               BAMBANG RIWANTA, S.Pd
                                                                                                               NIP. 19650721 198703 1 008


Tembusan :
1.    Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Karanganyar
2.    Arsip
......................................................................................................................................PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, KARANGANYAR, Kabupaten Ngawi

 


KATA PENGANTAR
Asalamualaikum Wr. Wb


          Ahlan Wasahlan Yan Ramadhan
Alhamdulillahi Robbil`Alamin, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allohu Robbi.

          Menindaklanjuti Surat Edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang Pedoman Pelaksanaan   Kegiatan    Bulan   Ramadhan   1439  H  /   2018   SD/MI   se  Kabupaten   Ngawi  
No.                                   , Tgl                           kami guru Pendidikan Agama Islam SDN Sekarjati 1 akan mengadakan beberapa kegiatan yang bernuansa keagamaan.

Kami menyadari didalam mengadakan kegiatan ini tidak dapat bekerja sendiri, maka kami perlu melibatkan bapak/ibu guru yang berada di SDN Sekarjati 1.
          Kami berharap mudah-mudahan kegiatan tersebut diatas dapat menambah rasa keimanan, ketaqwaan dan beribadah kepada Allah SWT, dan dapat menjadi amal sholeh bagi nara sumber.

Atas amal sholeh dan sholekah para nara sumber dan panitia kami guru agama mengucapkan banyak terima kasih.
Adapun susunan panitia dan jadwal kegiatan serta para nara sumber terlampir.Wassalamualaikum Wr. Wb


...............................................................................................................................................


 


PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, Karanganyar, Kabupaten Ngawi

 PANITIA PONDOK RAMADHAN
SDN SEKARJATI 1
TAHUN 1439 H / 2018


PENASEHAT                       : BAMBANG RIWANTA, S.Pd
KETUA                                 : HARTATI, S.Pd
SEKRETARIS                      : MARIYADI, S.Pd
BENDAHARA                      : PANIYEM, S.Pd
SEKSI KEGIATAN             : 1. RAHMAD HIDAYAT, S.Pd
SEKSI PERLENGKAPAN            : 1. ANANG

Sekarjati, 4 Juni 2018
KETUA PANITIA                                                                                         SEKRETARISHARTATI, S.Pd                                                                                             MARIYADI, S.Pd


KEPALA SDN SEKARJATI 1

BAMBANG RIWANTA, S.Pd
NIP. 19650721 198703 1 008PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, Karanganyar, Kabupaten Ngawi

 DAFTAR KEGIATAN PONDOK RAMADHAN 1439 H / 2018
SDN SEKARJATI 1

PUKUL
KEGIATAN
07.00-07.15
Peserta datang
07.15-07.30
Upacara Pembukaan
07.30-08.30
Shalat Dhuha Berjamaah
08.30-11.30
Baca Tulis Al Qur’an
11.30-13.00
Istirahat dan Shalat Dhuhur Berjamaah
13.00-14.30
Hafalan Surat Pendek
14.30-15.00
Shalat Ashar Berjamaah
15.00-15.30
Mandi dan bersih-bersih
15.30-17.30
Materi Ramadhan dan Kultum
17.30-18.30
Buka Puasa Bersama dan Shalat Magrib Berjamaah
18.30-19.00
Istirahat
19.00-20.00
Shalat Isya, Tarawih dan Witir Berjamaah dilanjutkan Kultum
20.00---
Pulang

Sekarjati, 4 Juni 2018
KETUA PANITIA                                                                                         SEKRETARISHARTATI, S.Pd.I                                                                                         MARIYADI, S.Pd


KEPALA SDN SEKARJATI 1

BAMBANG RIWANTA, S.Pd
NIP. 19650721 198703 1 008

 


PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, Karanganyar, Kabupaten Ngawi

 JADWAL KEGIATAN PONDOK RAMADHAN 1439 H / 2018
SDN SEKARJATI 1

PUKUL
KEGIATAN
07.00-07.15
Peserta datang
07.15-07.30
Upacara Pembukaan
07.30-08.30
Shalat Dhuha Berjamaah
08.30-11.30
Baca Tulis Al Qur’an
11.30-13.00
Istirahat dan Shalat Dhuhur Berjamaah
13.00-14.30
Hafalan Surat Pendek
14.30-15.00
Shalat Ashar Berjamaah
15.00-15.30
Mandi dan bersih-bersih
15.30-17.30
Materi Ramadhan dan Kultum
17.30-18.30
Buka Puasa Bersama dan Shalat Magrib Berjamaah
18.30-19.00
Istirahat
19.00-20.00
Shalat Isya, Tarawih dan Witir Berjamaah dilanjutkan Kultum
20.00---
Pulang

Sekarjati, 4 Juni 2018
KETUA PANITIA                                                                                         SEKRETARISHARTATI, S.Pd.I                                                                                          MARIYADI, S.Pd


KEPALA SDN SEKARJATI 1

BAMBANG RIWANTA, S.Pd
NIP. 19650721 198703 1 008

.................................................................................................................................................
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

SEKOLAH DASAR NEGERI SEKARJATI 1

KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN NGAWI

Alamat : Dsn. Dondong, Ds. Sekarjati, Karanganyar, Kabupaten Ngawi

 


NAMA-NAMA MUZAKI
No
Kelas IV
Kelas V
Kelas VI
1234567891011121314151617181920

Sekarjati, 4 Juni 2018
KETUA PANITIA                                                                                         SEKRETARISHARTATI, S.Pd.I                                                                                         MARIYADI, S.Pd


KEPALA SDN SEKARJATI 1

BAMBANG RIWANTA, S.Pd
NIP. 19650721 198703 1 008...................................................................................................................................................
DAFTAR JAM PELAJARAN SDN SEKARJATI 1
SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN


JAM KE
JAM PELAJARAN

I
07.15-07.40

2
07.40-08.05

3
08.05-08.30


08.30-08.50
ISTIRAHAT
4
08.50.09.15

5
09.15-09.40


09.40-10.00
ISTIRAHAT
6
10.00-10.25

7
10.25-10.50KEPALA SDN SEKARJATI 1

BAMBANG RIWANTA, S.Pd
NIP. 19650721 198703 1 008............................................................................................................................................................

PANITIA ZAKAT FITRAH DAN PESANTREN KILAT

SDN SEKARJATI 1 KECAMATAN KARANGANYAR Tahun 1439 H / Tahun 2018

Sekarjati, 28 Mei  2018
Nomor       : 422/ 22  /404.101.09.D20/2018         
Perihal       : Pemberitahuan
Lampiran    : 1 Lembar
Yth.Bapak/Ibu Wali murid kelas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6
SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar
Assalamu’alikum.Wr.Wb
Sesuai dengan program tahunan SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar pada kegiatan  extrakurikuler Keagamaan, Sekolah akan mengadakan  “ Penerimaan Zakat Fitrah dan Pesantren Kilat 2018”.  kegiatan ini merupakan  kegiatan pengkoordiniran Zakat Fitrah dari seluruh civitas sekolah maksud dan tujuan supaya para siswa dapat melatih diri untuk terbiasa hidup teratur dengan menerapkan Rukun Islam.
         Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk:
1.     Memerintahkan putera-puterinya membayar Zakat fitrah di SDN Sekarjati 1 mulai hari Rabu, 30 Mei – 2 Juni 2018 dengan ketentuan untuk beras sebanyak 2,5 Kg / Uang Rp.25.000
2.     Mengijinkan putera-puterinya untuk nengikuti Pesantren Kilat di SDN Sekarjati 1 pada hari Selasa, 5 Juni 2018 Mulai Pukul 07.00 – Selesai Shalat Tarawih. Berikut Jadwalnya:
Pukul
Kegiatan
07.00-07.30
Peserta datang
07.30-08.30
Shalat Dhuha Berjamaah
08.30-11.30
Baca Tulis Al Qur’an
11.30-13.00
Istirahat dan Shalat Dhuhur Berjamaah
13.00-14.30
Hafalan Surat Pendek
14.30-15.00
Shalat Ashar Berjamaah
15.00-15.30
Mandi dan bersih-bersih
15.30-17.30
Materi Ramadhan dan Kultum
17.30-18.30
Buka Puasa Bersama dan Shalat Magrib Berjamaah
18.30-19.00
Istirahat
19.00-20.00
Shalat Isya, Tarawih dan Witir Berjamaah dilanjutkan Kultum
20.00---
Pulang
Demikian Surat pemberitahuan ini, atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum. Wr. Wb
Ketua Panitia,                                                                                                                             Sekretaris,                            


HARTATI, S.Pd.I                                                                                                                MARIYADI, S.Pd      

Mengetahui,
Kepala SDN Sekarjati 1


BAMBANG RIWANTA, S.Pd

Nb: Pada Kegiatan Buka Puasa bersama siswa tidak dipungut biaya


...........................................................................................................................................

PANITIA ZAKAT FITRAH DAN PESANTREN KILAT

SDN SEKARJATI 1 KECAMATAN KARANGANYAR

Tahun 1439 H / Tahun 2018


Sekarjati, 4 Juni  2018
Nomor        : 422/ 24  /404.101.09.D20/2018
Perihal       : Undangan
Lampiran   : 1 Lembar


Yth.Bapak/Ibu
Kepala Desa Sekarjati

Assalamu’alikum.Wr.Wb
Sesuai dengan program tahunan SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar pada kegiatan  extrakurikuler Keagamaan, Sekolah akan mengadakan  “ Penerimaan Zakat Fitrah dan Pesantren Kilat 2018”.  kegiatan ini merupakan  kegiatan pengkoordiniran Zakat Fitrah dari seluruh civitas sekolah maksud dan tujuan supaya para siswa dapat melatih diri untuk terbiasa hidup teratur dengan menerapkan Rukun Islam.
         Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk Hadir dalam acara Buka Puasa Bersama yang akan dilaksanakan pada:
Hari                 : Selasa
Tanggal           : 5 Juni 2018
Jam                  : Menjelang Buka Puasa
Tempat            : SDN Sekarjati 1
Demikian Surat undangan  ini, atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum. Wr. Wb
Ketua Panitia,                                                                                        Sekretaris,                


HARTATI, S.Pd.I                                                                              MARIYADI, S.Pd       

Mengetahui,
Kepala SDN Sekarjati 1


BAMBANG RIWANTA, S.Pd

.............................................................................................................................................

PANITIA ZAKAT FITRAH DAN PESANTREN KILAT

SDN SEKARJATI 1 KECAMATAN KARANGANYAR

Tahun 1439 H / Tahun 2018


Sekarjati, 4 Juni  2018
Nomor        : 422/ 24  /404.101.09.D20/2018
Perihal       : Undangan
Lampiran   : 1 Lembar


Yth.Bapak/Ibu
Ketua Komite SDN Sekrjati 1

Assalamu’alikum.Wr.Wb
Sesuai dengan program tahunan SDN Sekarjati 1 Kecamatan Karanganyar pada kegiatan  extrakurikuler Keagamaan, Sekolah akan mengadakan  “ Penerimaan Zakat Fitrah dan Pesantren Kilat 2018”.  kegiatan ini merupakan  kegiatan pengkoordiniran Zakat Fitrah dari seluruh civitas sekolah maksud dan tujuan supaya para siswa dapat melatih diri untuk terbiasa hidup teratur dengan menerapkan Rukun Islam.
         Untuk itu kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk Hadir dalam acara Buka Puasa Bersama yang akan dilaksanakan pada:
Hari                 : Selasa
Tanggal           : 5 Juni 2018
Jam                  : Menjelang Buka Puasa
Tempat            : SDN Sekarjati 1
Demikian Surat undangan  ini, atas bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu’alikum. Wr. Wb
Ketua Panitia,                                                                                        Sekretaris,                


HARTATI, S.Pd.I                                                                              MARIYADI, S.Pd       

Mengetahui,
Kepala SDN Sekarjati 1BAMBANG RIWANTA, S.Pd


......................................................................................................................................


PANITIA ZAKAT FITRAH DAN PESANTREN KILAT

SDN SEKARJATI 1 KECAMATAN KARANGANYAR


Tahun 1439 H / Tahun 2018

Baca Juga CONTOH SUSUNAN ACARA HALAL BI HALAL