Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD/MI Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban


Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban. Salah satu mata pelajaran yang termasuk kedalam muatan local adalah pelajaran Bahasa Jawa. Pelajaran bahasa jawa ini diajarkan di setiap jenjang baik itu Bahasa Jawa SD/MI, Bahasa Jawa SMP/MTs maupun Bahasa Jawa SMA/MA. Karena diajarkan dalam pembelajaran Bahasa Jawa ini juga diujikan pada Ujian di sekolah sesuai dengan jenjangnya diantara dalam bentuk Soal UTS Bahasa Jawa Kelas atau Soal PTS Bahasa Jawa, Soal PAS Bahasa Jawa maupun Soal UAS Bahasa Jawa.

Berdasarkan riset keyword yang penulis lakukan, karena sebentar lagi akan dilaksanakan Penilaian Tengah Semester Genap atau Ujian Tengah Semester genap banyak sekali penelusuran pencarian Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban ini melalui kata kunci soal uts bahasa jawa Kelas 3 2017, soal uts bahasa jawa semester 2, soal uts bahasa jawa Kelas 3 semester 1, materi bahasa jawa kelas 5 semester 1 k13, soal ulangan harian bahasa jawa kelas 6 semester 1, soal bahasa jawa Kelas 3 2018, soal bahasa jawa Kelas 3 semester 1 2018, download soal uts bahasa jawa Kelas 3 maka pada kesempatan ini saya akan berbagi Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban sekaligus link Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban atau Link download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban.

Pratinjau Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
 Wacanen Kang Titi!

Ngingu Welut
Welut kuwi okeh wong seneng. Kangge lawuh eco, kanggo camilan nyamleng. Kenging kadamel rempeyek, dhendheng, lajeng dipun goreng garing kemripik.
Wonten ugi ingkang mboten dipun goreng. Di olah cara sanes, kayata dipun bathok, karo klapa utawa di asem-asem rada pedhes, diwenehi kecap sekedhik. Dhahar sekulipun anget tur liwetan wah enak banget!
Ngingu welut carane mayar. Tong tilas wadhah lisah diresiki terus diiseni siti endhut. Lajeng dipun cemplungi bibit welut. Mboten dangu welut wau lajeng tumangkar dados kathah. Pakanipun ugi gampil, cekap ron-ronan lan dami pantun.

I.  Wenehana tanda ping (x)  ing aksara a, b, c ing sangerepe wangsulan pilihanmu!
1.  Welut bisa diingu ing...............
a.  Ratan         
b. Tong tilas lisah       
c. Lapangan

2.  Pakane welut yaitu............
a.  Pur 
b. Katul          
c. Ron-ronan

3.  Cocoge welut kuwi kanggo nglawuhi sego..............
a.  Goreng      
b. Brabuk       
c. Liwetan

4.  Isi sawo arane........
a.  Kecik         
b. Pelok          
c. Beton

5.  Anak banyak jenenge blengur, yen anak pitik arane........
a.  Piyik          
b. Kuthuk       
c. Tobil

6.  Panggonan kanggo mandhek sepur arane..............
a.  Stasiun       
b. Pasar           
c. Latar

7.  Wong sing nglakokne sepur jenenge.........
a.  Sopir          
b. Masinis       
c. Pilot

8.  Wit gedhang arane...............
a.  Tebon        
b. Damen        
c. Debok

9.  Isi pelem arane...........
a.  Pelok         
b. Kecik          
c. Klungsu

10. Wit krambil jenenge.................
a.  Tebon        
b. Debog        
c. Glugu

11. Nalikane adus kudu..................
a.  Mangan     
b. Sikatan       
c. Ngombe

12. Sak durungu budhal sekolah, kudu............marang wong tuwo.
a.  Pamit         
b. Nesu           
c. Mlaku
13. Yen kapekso, yuyu kuwi bisa .............
a.  Nyucuk      
b. Nyapit        
. Nyokot

14. Leny ..............sekolah jam setengah pitu isuk
a.  Muleh        
b. Ngaso         
c. Mangkat

15. Ibu tuku kangkung................
a.  Sak until    
b. Sak lembar 
c. Sak uket

16. Unine bebek iku kepriye.................
a.  Cukuruyuk
b. Wek-wek    
c. Guk-guk

17. Pandhawa iku ana pira...........
a.  6    
b. 8     
c. 5

18. Pandhawa iku sing mbarep jenenge sapa..........
a.  Puntadewa            
b. Semar         
c.Bagong

19. Yen untu krama inggile waja, yen gulu krama inggile.........
a.  Ibing          
b. Jangga        
c. Imba

20. Apa krama inggile irung.......
a.  Racikan     
b. grana          
c. Lathi

21. Didik bocah sing pinter, kosok baline pinter...............
a.  Bodo         
b. Angel         
c. Nesu

22. Titin bocah sing keset, kosok baline keset............
a.  Pinter         
b. Sregep        
c. Bandel

23. Susi diutus tuku gulo, apa krama inggile tuku gulo......
a.  Njaluk        
b. Njupuk       
c. Tumbas gendhis

24. Bayem, jipang, kangkung, kubis iku arane............
a.  Lalapan      
b. Panganan    
c. Janganan

25. Pipit lagi turu yen simbah nembe..............
a.  Sare           
b. nggloso       
c. Ngglansar

II. Isinen ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo wangsulan kang mathuk!
1.  Pakdhe lagi turu, krama inggile.............
2.  Apa tegese “SENAM BUROTU” ....................
3.  Coba kramakna “Intan lagi nulis”..............
4.  Ibu lagi tuku kambil neng warung. Cobo kramakna! …......
5.  Godhong kambil jenenge...........
6.  Yen godhong asem nom jenenge......
7.  Anak tikus jenenge............
8.  Anak banyak arane........
9.  Wit gedhang iku arane...
10. Isi asem arane.........

III. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!
1.  Sebutna sapa wae kang kalebu punakawan iku! ( 4 )
2.  Gawea ukara ngango tembung ing ngisor iki !
a.  Bal – balan                                    
b. Maca                                              
c. Sarapan                   
3.  Sebutna pengalamanmu sing nyedhihake ! ( 3 )
4.  Aranana apa wae sing kalebu janganana !( 3 )
5.  Tulisen nganggo aksara jawa “sapa mara”!


Download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban
Untuk unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban diatas silakan klik Unduh Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2

Demikian soal dan link download Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) Dan Kunci Jawaban yang saya bagikan semoga bermanfaat bagi para siswa Kelas 3 SD/MI yang akan menghadapi UTS Kelas 3 SD Semester 2 (Genap) yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Baca Selengkapnya

Artikel Menarik Lainnya